شیطان پرستی و فرقه های ان

شیطان پرستی (Satanism) یک مذهب ملحد و منکر خداست. آنها هیچ اعتقادی به خدا، کتاب مقدس، شیطان، فرشتگان، روح، جن و بهشت و جنهم ندارند. آنها می‌گویند: ما هیچ جوابی برای دیگران بخاطر نتایج اعمالمان نمی‌دهیم و هیچ چیز جز خودت مقدس نیست و هیچ چیز جز خودت قابل پرستش نیست.
اصولاً شیطان پرستان را با لباس مشکی، مدالین‌ها، رفتارشان و علاقه به موسیقی متال (یا چیزی شبیه به آن) می‌توان شناخت! این علاقه از آشوب و درگیری‌های ذهنی آنها سرچشمه می‌گیرد که آنها را منزوی نیز می‌کند. البته بسیاری از گروه‌ها موسیقی متال نیز مستقیماً به ترویج خشونت، اعتیاد و شیطان پرستی اقدام می‌کنند. شیطان پرستها به امور جنسی و فساد اخلاقی روی می‌آورند چون در کتاب آنها نوشته شده است (زندگی یعنی شهوت. از زندگی لذت ببر، شیطان خدای توست، ما حیوانات هم جنس خوار هستیم، من نجات دهندة خودم هستم، مفهوم زندگی در لذت می باشد شیطان پرستی رابطه جنسی را تأیید می‌کند و از ارکان مذهب شیطان است)
علامت کتاب شیطان پرست‌ها و نشانه‌های شیطان پرست‌ها و علامت هم جنس بازان بُز (دجال یا ضد مسیح) است که نشانة پست‌ترین شهوات جنسی است.
هوادران شیطان اعتقاد دارند: اخلاقیات بی اهمیت هستند،‌ در حالیکه دویست نوع بیماری مقاربتی در میان مردم آمریکا به خاطر ارتباط جنسی ناشی از تأثیر موسیقی شیطانی رواج دارد.

گروههای شیطان پرستان: 1. شیطان پرستان موهومی (gothic satanistis)
کلیسا آنها را اینگونه مجسم می‌کند: آنها افرادی هستند (معمولاً زن) که به جادوگری مسلط‌اند و شیطان را می‌پرستند. آنها سوگند می‌خورند که زندگی‌شان را به شیطان ببخشند. آنها کودکان را می‌ربایند و می‌کشند.
2. شیطان پرستان مذهبی (veliqioussatanistis)
بعضی از آنها آشنا به آئین قبل از مسیح هستند و بقیه ملحد و عارف منکر خدا هستند که شیطان را نه به عنوان یک موجود دارای حیات بلکه به عنوان سنبل قدرت، زندگی و لذت می‌شناسند.
3. شیطان پرستان بوالهوسی (stanic dabblers)
اینها معمولاً جوانانی هستند که روش‌های خاص خود را دارند و آ‌ئین آنها ترکیبی از منابع ملایم مانند:‌ شیطان پرستان مذهبی، ویکا و ... می‌باشد.

دسته بندی دیگر شیطان پرستان: 1. شیطان پرستان منکر (Atheistic Satanism)
آنها به خداوند اعتقاد ندارند و شیطان را به عنوان سنبل مقاومت در برابر رسوم مسیحیت، محترم می‌شمارند (که گروه کلیسای شیطان church of satan) از آن دسته اند.
2. شیطان پرستان معتقد (Theistic Satanism)
آنها شیطان را به عنوان یک موجود واقعی می‌شناسند و این خدای شیطانی را می‌پرستند. (مانند گروه The Templeofset که از کلیسای شیطان منشعب شده‌اند)(1)
تمام این گروهها، منحرف و غیر دینی و عقاید آنها آمیخته با اوهامی هستند که با فطرت بشری هرگز سازگار نیست غالباً پیروان آنها به اعتراف خودشان یا خودکشی یا دیگرکشی و یا سر از جنون و قتل و دزدی و آدم ربایی در می‌آورند.

                                                                               نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. آنچه در تهیه این مقاله از منبع استفاده شده همان آدرسهایی است که برای تحقق بیشتر ارجاع شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید