چرا زکریاى رازى علم کیمیا را رها و به پزشکى رو آورد

  نقل مى کنند محمد بن زکریاى رازى کتابى در علم کیمیا نوشت و آن را تقدیم پادشاه سامانى (ملک منصور) نمود منصور از آنجائى که خیلى علاقه به طلا و ثروت دنیوى داشت بسیار خوشحال شد و او را تحسین کرد و هزار دینار طلا جایزه داد و تقاضا نمود که هر چه در کتاب خود نوشته است پیاده کند یعنى به مرحله عمل درآورد.

زکریا در جواب گفت : عمل کیمیا به این آسانى در خارج پیاده نمى شود وسائل و ادوات بسیار لازم دارد که تهیه آن مشکل است . ملک گفت : تو بساز براى من آسان است ، رازى مشغول بکار شد ولى آن حکیم هر چه زحمت کشید نتوانست و از ساختن طلا عاجز گردید.

شاه گفت : من هیچ خیال نمى کردم حکیم و دانشمندى راضى به دروغ نویسى شود و کتابى دروغ تهیه کند که بعدا دیگران راه دروغ او را پیروى کنند.دستور داد آن کتاب را بقدرى به سر او زدند تا پاره پاره شد و در نتیجه چشم رازى معیوب گردید و آب آورد نزد طبیب رفت طبیب از او پنجاه دینار گرفت و چشم او را علاج کرد و گفت : کیمیا این است نه آنکه تو به دنبال او رفتى ؟ از آن به بعد علاقه حکیم به علم طب زیادتر شد و به دنبال آن رفت تا حکیم حاذقى شد.

                                                                              نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 6 بازدید