آیا جایی قید شده که پیامبر....برای اینکه به مسیحیان و یهودیان ثابت کند

چه در قرآن و چه در تفاسیر المیزان و نمونه، آیا جایی قید شده که پیامبر اعظم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ برای اینکه به مسیحیان و یهودیان ثابت کند که قبل از آمدن ایشان بشارت حضورش به آنها داده شده و خواستند در کتابشان به آنها نشان دهند ولی مسیحیان یا یهودیان آنجایی که اسم حضرت محمد بود را دو صفحه ای ورق می زدند تا مشاهده نکنند اگر چنین چیزی صحت دارد اسم سوره و شماره آیه آن را برای من ارسال کنید؟

پاسخ:

این مطلب در قرآن نیامده و با توجه به تحقیق و بررسی هایی که در تفاسیر خصوصاً در المیزان و نمونه گردیده، مطلب مورد سئوال یافت نشده است، اما آیات و احادیثی هست که ثابت می کند اهل کتاب از آمدن آخرین پیامبر و از اوصاف او با خبر بودند چون تورات و انجیل به این حقیقت بشارت داده بودند، اما یهودیها و مسیحیها از روی عمد و عناد خصوصا عالمانشان این حقیقت را کتمان می کردند. به طوری که خداوند متعال در آیه ای می فرماید: « کسانیکه به آنها کتاب دادیم پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را می شناسند همان گونه که پسرانشان را می شناسند ولی گروهی از آنها حق را با آنکه می دانند کتمان می کنند.».(1) مفسرین در ذیل این آیه شریفه مطالبی را نقل می کنند که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
یکی از یهودیان معروف زمان پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ عبدالله بن سلام بوده که از علما و احبار یهود به حساب می آمد، از او پرسیدند آیا شما این پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را می شناسید؟ گفت: من او را بهتر از پسر خود می شناسم که در میان کودکان بازی می کند.(2)
مطلب دیگر اینکه عبدالله بن ابی بکر انصاری روایت کرده از صفیه بنت اقطب، وقتی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به مدینه آمدند از پدر و عموی خود شنیدم که به یکدیگر می گفتند آیا این همان پیامبر است که ما تعریف و اوصاف او را در تورات خوانده ایم؟ که با هم قرار گذاشتند فردا بروند از نزدیک او را ببینند و سخنان او را بشنوند تا آنچه در تورات خوانده اند مقایسه کنند، وقتی او را دیدند و سخنانش را شنیدند، عمویم به پدرم گفت آیا این همان است که در تورات وصف او را خوانده ایم؟ پدرم گفت: قسم به خدایی که تورات را به موسی فرستاد این همان است اما تا زنده ام دشمنی او را در دل خواهم داشت.(3) و همچنین عبدالله بن قدامه روایت کرده که جمعی از یهود نزد رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ آمدند و از جمله پدری با پسر رنجوری با آنها بوده رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ رو به ایشان کرد و فرمود: شما را به آن خدایی که تورات را به موسی فرستاد آیا اوصاف مرا در تورات دیده اید؟ پدر آن پسر رنجور تورات را گشود و خواند آن پسر می شنید وقتی به ذکر محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ رسید خواست رد بشود، پسر به آن حضرت گفت: این است اوصاف شما در تورات که پدرم می خواهد آن را پنهان کند، که در همان لحظه شهادتین را گفت و از دنیا رفت و پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ دستور کفن او را دادند.(4)
و در آیه دیگر وقتی خداوند اوصاف پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را بیان می کند در ادامه می فرماید: «پیامبری که وصف او را در تورات و انجیل نوشته شده می یابید».(5)
مفسرین در ذیل این آیه شریفه از انجیل و تورات مطالبی را نقل می کنند که حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ و موسی ـ علیه السلام ـ به آمدن پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خبر داده اند: در تورات مثنی 18: 18 خداوند به موسی ـ علیه السلام ـ فرمود: پیامبری برگزینم برای ایشان از برادران ایشان مانند تو و می گذارم کلامم را به دهانشان تا بگوید به ایشان هر چیز که فرموده ام آن را.(6)
و در انجیل یوحنا باب چهاردهم درباره رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ مژده داده است چنان چه فرموده: «من از پدرم خواهم خواست که او پارقلیطای دیگر به شما خواهد داد که تا ابد با شما باشد».(7)
و در آیه ای خداوند می فرماید: حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ به بنی اسرائیل فرمود: «ای بنی اسرائیل من پیامبر خدا هستم، توراتی را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم».(8) علاوه بر دلائل که ذکر گردید، امام رضا ـ علیه السلام ـ احتجاجاتی با علمای معروف اهل کتاب داشتند که در آن احتجاجات امام ـ علیه السلام ـ با استفاده به تورات و انجیل، نبوت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را اثبات می کند، و معلوم می کند در چندین جای تورات و انجیل آمدن و اوصاف پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اشاره شده است و از علمای اهل کتاب به وجود این مطالب اقرار می گیرد.(9)
این آیات و احادیث و شواهد تاریخی بوضوح نشان می دهد کسانی که از مفاهیم تورات و انجیل با خبر بوده و هستند حتی از انجیل و تورات تحریف شده، از آمدن و اوصاف آخرین پیامبر الهی (حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ) اطلاع دارند اما عنادی که دارند آنها را از مسیر باز داشته است.

                                                                     نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. بقره : 146.
2. حسینی، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشری، میقات، تهران، 1363ش، ج1، ص282.
3. کاشانی، مولا فتح الله، منهج الصادقین، انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا، بی جا، ج1، ص410.
4. همان، ص412 ـ 411.
5. اعراف : 157.
6. نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران، اسلامیه، 1398ق، ج5، ص368. مجمع البیان، ج4، ص373.
7. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج24، ص75.
8. صف : 6.
9. ر.ک: طبرسی، ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب، الاحتجاج، بیروت، اعلمی، بی تا، ج2، ص420ـ417.

/ 0 نظر / 3 بازدید