خداوند به علم بدون عمل جزا نمى دهد

((ابودرداء)) گفت : ((یک مرتبه واى بر کسى که نمى داند و هفتاد مرتبه واى بر کسى که مى داند و عمل نمى کند)).

مکحول از عبدالرحمن بن غنم روایت کرده است که : ((ده نفر از اصحاب رسول خدا به من گفتند: ما در مجلس قبا تدریس علم مى کردیم که پیغمبر اکرم وارد شد و به سمت ما مى آمد و فرمود: تحصیل کنید هر چه مى خواهید تا دانا شوید ولى هرگز خداوند به شما پاداش نخواهد داد تا عمل نکنید.))

حضرت عیسى - علیه السلام - فرمود: ((مثل آن کس که علم را تحصیل مى کند و عمل نمى کند مثل زنى است که در نهانى زنا دهد پس حامله شود و حملش آشکار گردد و رسوا شود همچنین آن کس که به علمش عمل نکند خدا او را روز قیامت در پیش تمام مردم رسوا کند.))

امام صادق - علیه السلام - مى فرماید: ((رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا کانوا دعاة الینا باعمالهم و مجهود طاقتهم )).

((خداوند رحمت خویش را نصیب کسانى کند که مانند چراغ فروزان و مشعل سوزان راه دیگران را روشن ساختند و با کردار خود مردم را به راه ما فراخواندند و با تمام توان و قدرت عملى خود حق را شناساندند.))

علامه مجلسى مى فرماید: ((و یطلق الفقیه غالبا فى الاخبار على العالم الخبیر بعیوب النفس ، و آفاتها التارک للدنیا، الزاهد فیها، الراغب الى ما عنده - تعالى (من نعیمه و قربه و وصاله )).

((فقیه در اخبار آل محمد - صلى الله علیه و آله - بیشتر به معناى عالمى است که اهل عمل باشد و عیوب و آفات نفس را بشناسد و دل از دنیا برگرفته و زهد پیشه کند و همواره شیفته نعمت جاوید و قرب و وصال خدا باشد.))

                                                       نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 22 بازدید