قرآن و ترک نماز در حال مستى‏

آیه 43 سوره نساء مى‏فرماید هنگام نماز در حالت مستى نباشید، مى‏خواستم درباره این آیه و چگونگى نزول آن توضیح دهید.

خداوند متعال مى‏فرماید: اى کسانى که ایمان آورده‏اید در حالى که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه مى‏گویید ... (نساء، آیه 43).

منظورآیه این است: افرادى که در حالت مستى هستند نمى‏توانند مشغول اداى فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. فلسفه آن هم روشن است، زیرا نماز گفت‏وگوى بنده و راز و نیاز او با خداست و باید در نهایت هوشیارى انجام گردد و افراد مست از این مرحله دور و بیگانه‏اند.

اسلام براى اجراى بسیارى از احکام خود از روش تدریجى استفاده کرده؛ مانند تحریم مشروبات الکلى که در چند مرحله بیان نموده است؛ نخست آن را با عنوان یک نوشیدنى نامطلوب و نقطه مقابل «رزقاً حسناً» (نحل، آیه 67) سپس در صورتى که مستى آن در حال نماز باشد، جلوگیرى کرده (آیه فوق) و بعد سود و زیان‏هاى آن را با هم مقایسه نموده و غلبه زیان‏هاى آن، بیان شده است (بقره، آیه 219) و در مرحله آخر باصراحت و قاطعیت از آن نهى کرده است (مائده، آیه 90).

اصولًا براى ریشه کن ساختن یک مفسده اجتماعى و اخلاقى که محیط به طور عمیق به آن آلوده شده است راهى بهتر از این روش نیست که افراد را به تدریج آماده کنند و سپس حکم نهایى اعلام گردد. افزون بر آن از آیه شریف نیز مى‏توان استفاده کرد که بهتر است در حالت کسالت و کمى توجه نیز انسان نماز نخواند، زیرا حالت فوق به صورت ضعیفى در او وجود دارد و شاید به همین جهت است که در روایتى از امام باقر علیه السلام نقل شده است: در حالتى که کسل یا چرت‏آلود یا سنگین هستید، مشغول نماز نشوید، زیرا خداوند مؤمنان را از نماز خواندن در حال مستى نهى کرده است. «1»

__________________________________________________

 (1). تفسیر نمونه، ج 3، ص 395

                        پرسمان قرآنى نماز، ص:108 -  109

/ 0 نظر / 3 بازدید