گریه‏هاى امام سجاد علیه السّلام‏

از جمله روایات مشهور این است که، امام صادق علیه السّلام فرمود:

زین العابدین علیه السّلام چهل سال گریه کرد، در حالى که روزها روزه بود و شبها مشغول عبادت و موقع افطار که غلام حضرت آب و غذا براى او حاضر مى‏نمود، مقابل حضرت گذاشته عرض مى‏کرد: آقا غذا میل بفرمایید! حضرت نگاهى به غذا و آب مى‏کرد و مى‏فرمود:

«قتل ابن رسول اللَّه جائعا قتل ابن رسول اللَّه عطشانا

یعنى چگونه من غذا و آب بخورم در حالى که پسر پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله با شکم گرسنه و لب تشنه کشته شد. این کلمات را آن قدر مکرر مى‏فرمود که طعام با اشک چشمان مبارک ایشان مخلوط مى‏شد. این روش همیشه ادامه داشت تا این که حضرت به خداى عز و جل ملحق گردید.

نیز یکى از خدمتگزاران حضرت سجاد علیه السّلام مى‏گوید: روزى امام سجاد علیه السّلام به صحرا تشریف برد و من نیز از پشت سر آن حضرت بیرون شدم دیدم که روى سنگ خشن و ناهموارى سجده کرد و صداى ناله حضرت را مى‏شنیدم. شمردم که هزار مرتبه این تهلیلات را در سجده خواند:

«لا اله الّا اللَّه حقّا حقّا لا اله الّا اللَّه تعبّدا و رقّا لا اله الّا اللَّه ایمانا و تصدیقا

سپس سر از سجده برداشت و ریش و صورت حضرت را اشک دیدگان مبارکش فرو گرفته بود. من عرض کردم اى سید و آقاى من! کى حزن و اندوه تو پایان مى‏یابد و گریه شما کم مى‏گردد؟ امام علیه السّلام فرمود: یعقوب بن اسحق بن ابراهیم علیه السّلام پیغمبر و پیغمبرزاده بود، دوازده پسر داشت، خداوند یکى از فرزندانش را از نظر او غایب کرد از حزن و اندوه مفارقت آن پسر موى سر یعقوب سفید گردید و پشتش خمیده شد و چشمش بر اثر گریه زیاد نابینا شد؛ در حالى که پسرش در دار دنیا زنده بود، اما من به چشم خود پدر و برادرم را با هفده تن از اهل بیت خود کشته و سر بریده دیدم، چگونه حزن و اندوه من پایان یابد و گریه‏ام کم گردد.

                                                           آرام بخش دل داغدیدگان، ص: 236

 

/ 0 نظر / 4 بازدید