سفر ..........................

سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم (11) سفر

اى على! براى نیکى به والدین، حتى مسیر دو ساله را بپیما.

براى صله رحم، حتى راه یک ساله را طى کن.

براى عیادت مریض، حتى یک میل راه را برو.

براى تشییع جنازه، حتى دو میل راه را طى نما.

براى پاسخ گویى به دعوت کسى، حتى سه میل راه را طى کن.

در راه خدا، براى دیدار برادر دینى، چهار میل سفر کن.

براى اجابت نداى درمانده‏اى، پنج میل راه را بپیما.

براى یارى ستمدیده‏اى، شش میل راه را طى کن.

و (در هر حال که هستى) از خدا طلب مغفرت نما.

گلچین صدوق، ج‏2، ص: 119

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید