نقش حضرت عیسی در قیام حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ چیست؟

پاسخ:

قیام و انقلاب امام زمان ـ علیه السلام ـ همانگونه که از وجود یک رهبری بی نظیر که خود آن حضرت می باشد برخوردار است به افراد برجسته و فوق العاده دیگر که حضرت را در پیروزی قیامش و در تحکیم حکومت جهانی و جهانی شدن آن یاری می رساند نیز نیاز دارد. و بر اساس آیات و روایات متعددی حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ یکی از این افراد ویژه و فوق العاده می باشد که هم در پیروزی قیام امام ـ علیه السلام ـ نقش یک مبارز و جنگ آور قهرمان را دارد و در کشتن طاغوت زمان و پیروان او یعنی دجال و پیروان اش.(1) و هم در تحکیم و گسترش نظام و حکومت مهدوی نقش عمده دارد. و به عبارت دیگر حضرت عیسی نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان پیشوا و رهبر اهل کتاب که یک مجموعه جهانی است و به عنوان یک ملت به حضرت می پیوندد و به آن حضرت اقتداء خواهد کرد. «عن الباقر ـ علیه السلام ـ فی قول تعالی:
(و ان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیداً) قال ـ علیه السلام ـ ان عیسی ـ علیه السلام ـ ینزل قبل یوم القیامه الی الدنیا فلا یبقی اهل ملة یهودی و لا غیره الا آمنوا به قبل موته و یصلی عیسی خلف المهدی ـ علیه السلام ـ (2)» امام باقر ـ علیه السلام ـ در تفسیر آیه مورد نظر می فرماید که حضرت عیسی قبل از قیامت در دنیا فرود می اید پس نمی ماند اهل ملت یهود و غیر یهود مگر این که به آن حضرت ایمان بیاورند و آنگاه حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ پشت سر امام زمان ـ علیه السلام ـ نماز می خواند.
از این حدیث به خوبی استفاده می شود که حضرت عیسی با مجموعه بزرگی از اهل کتاب که به حضرت ایمان می آورند به حضرت مهدی ـ علیه السلام ـ ملحق می شود و به امامت امام زمان ـ علیه السلام ـ نماز می خوانند.
و از روایات متعدد دیگری استفاده می شود که بعد از پیوستن حضرت عیسی به امام زمان ـ علیه السلام ـ حکومت مهدوی گسترش یافته و عالم گیر می گردد.از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده که فرمود: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لاطال الله ذالک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی، فینزل روح الله عیسی بن مریم ـ علیه السلام ـ فیصلی خلفه و تشرق الارض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب»(3) بر اساس این حدیث رسول خدا می فرماید: اگر از دنیا باقی نمانده باشد مگر یک روز خدا آن روز را آنقدر طولانی می کند «که کنایه از قطعیت ظهور و آمدن امام زمان ـ علیه السلام ـ است) تا فرزندم مهدی در آن خروج کند، پس حضرت عیسی روح الله فرود میاید و پشت سر امام زمان نماز می خواند و به آن حضرت و به امامت آن بزرگوار اقتدا می کندو آن گاه زمین به نور هدایت پروردگارش روشن می گردد و سلطنت و دامنه حکومت امام زمان شرق و غرب عالم را فرا می گیرد. روشن است که گسترش حکومت و فراگیر شدن آن بر اساس این حدیث بعد از پیوستن حضرت عیسی به امام زمان ـ علیه السلام ـ محقق می شود.
با توجه به مطالبی که بیان گردید و با استفاده از روایات همانگونه که حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در پیروزی انقلاب امام زمان ـ علیه السلام ـ به عنوان یک مبارز و جنگ آور قهرمان که در برابر طاغوت زمان و پیروان اش که همان دجال و پیروان او هستند نقش اساسی دارد چنانچه در کتب تفاسیر در تفسیر آیه شریفه و یکلم الناس فی المهد و کهلا(4) به آن اشاره شده که مراد از کهولت زمان فرود آمدن حضرت عیسی از آسمان است که مطابق روایات متعددی در عصر ظهور مهدی ـ علیه السلام ـ به میان مردم باز می گردد و دجال را می کشد،(5) در تشکیل حکومت جهانی امام زمان ـ علیه السلام ـ نیز نقش اساسی و عمده خواهد داشت و به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که نقش یک وزیر را در تشکیل حکومت آن حضرت خواهد داشت.

نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. منتخب الاثر، ص 603، حدیث 2.
2. منتخب الاثر، ص 600، ینابیع الموده، ص 422.
3. بحار الانوار، ج 51، ص 74.
4. سوره آل عمران، آیه 46.
5. مجمع البیان، ج4، ص 74، تفسیر نمونه، ج2، ص 550.

/ 0 نظر / 4 بازدید