مگس پلیس‏

از صفحه 4 روزنامه کیهان شماره 8305 فروردین 1350 چندین ماه است متخصصان آزمایشگاه تحقیقات اسکاتلندیارد پلیس معروف انگلستان، سرگرم آزمایش بسیار عجیبى هستند و آن اینکه مگس‏هاى کوچک گوشتخوار را پرورش مى‏دهند تا در آینده براى باز یافتن اندام یک انسان دفن شده از آنها کمک بگیرند.

در واقع ثابت شده است که این مگس‏ها خیلى بهتر از سگ بو مى‏کشند. و وجود بدن انسان را از اعماق چند مترى تشخیص مى‏دهند براى این کار مگس‏هاى گوشتخوار را در سطح زمین رها مى‏کنند مگس‏ها به طور خستگى ناپذیرى مى‏روند و مى‏آیند و ناگهان در جایى که جسد خاک شده جمع مى‏شوند.

محاسبه نفس یا روش پیشگیرى از وقوع جرم، ص: 147

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید