نشانه‏هاى قیامت:

ابن عباس گوید: پیغمبر خدا (ص) در آخرین حج خود فرمود: از نشانه‏هاى قیامت: تباه کردن نماز، پیروى شهوات، گرایش به هوسها، بزرگ شمردن مال دنیا و دین را به دنیا فروختن است، در این هنگام است که دل مؤمن در درونش گداخته و آب مى‏شود مانند نمک که در آب حل مى‏گردد بخاطر منکراتى که مى‏بیند و نمى‏تواند تغییر داده و اصلاح کند سپس فرمود: در این زمان است که معروف منکر شده و منکر معروف مى‏شود، آدم خائن امین به حساب مى‏آید و دروغگو صادق به حساب آمده، و راستگو تکذیب شود، سپس فرمود:

در این زمان است که زنان به ریاست رسند و مورد مشورت قرار گیرند، کودکان بالاى منبر

روند، «1» دروغگوئى هنر شمرده مى‏شود، پرداخت زکات غرامت و زیان به حساب مى‏آید، و فی‏ء (سهم مسلمین و خدا و پیغمبر و امام) غنیمت شمرده مى‏شود. فرزندان به پدر و مادرشان جفا و بى‏مهرى مى‏کنند در حالى که به دوستانشان مهربانى و نیکوئى مى‏کنند، سپس فرمود:

در این زمان است که مردها (از نظر شهوت) به مردها و زنها به زنها اکتفا نمایند، و بر پسران (در انحصار در آوردن شهوت بر ایشان) غیرت بکار مى‏رود مانند غیرتى که بر زنان و کنیزان در خانه‏ها بکار رود، و مردان به زنان شباهت پیدا کنند و زنان به مردان شبیه شوند، زنان بر مرکبها سوار شوند، پس لعنت خدا بر این گروه از امت من باد، سپس فرمود: در این زمان است که مسجدها مانند معابد نصارى و یهود زینت داده شوند، قرآنها و کتابها زیور گردند، مناره‏ها را بلند سازند، صفهاى مردم زیاد ولى قلبهایشان از هم جدا و زبانهایشان مختلف باشد. سپس فرمود: در این زمان مردان امت من خود را با طلا زیور مى‏کنند، لباس حریر و دیباج مى‏پوشند، و از پوست پلنگ براى خود جامه و پوستین درست مى‏نمایند سپس فرمود:

در این هنگام است که ربا ظاهر شده و غیبت و رشوه رایج شود، دین فرو گذارده شده و دنیا مورد توجه قرار گیرد. سپس فرمود: و در این هنگام طلاق زیاد شده و حدى جارى نمى‏شود. و خداوند را هیچ چیز ضرر نمى‏دهد. سپس فرمود: در این هنگام خنیاگرى و موسیقى آشکار شده و توسط بدترین امتم اجراء مى‏شود. سپس فرمود: در این زمان ثروتمندان امتم براى تفریح و گردش به حج مى‏روند و خرده ثروتمندان براى تجارت به حج مى‏روند و فقیران جهت ریا و خود نمائى به حج مى‏روند، در این زمان مردمى باشند که قرآن را بخاطر غیر خدا فرا مى‏گیرند و آن را با آهنگ آلات موسیقى همساز مى‏کنند، و نیز مردمى باشند که احکام خدا را به خاطر غیر از خدا بیاموزند، اولاد زنا فراوان شود، قرآن را به غنا مى‏خوانند، و به دنیا پرداخته و در آن غوطه‏ور شوند. سپس فرمود: و در این زمان باشد که حرمتها هتک شود، و گناهان انجام شود، و بدان بر خوبان مسلط گردند، و دروغ رایج باشد، و نیازمندى بر ملا گردد، و تنگدستى آشکار شود، و اشرار در میان مردم مباهات کنند. شطرنج و قمار و موسیقى نیکو شمرده شود، امر بمعروف و نهى از منکر انکار گردد. تا اینکه فرمود:

پس اینان در ملکوت آسمانها به پلیدان و ناپاکان خوانده شوند.

 

______________________________
(1)- منظور تنها افراد کم سن و سال نیستند بلکه افرادى هستند که با افکار کودکانه و در سن و سال کودکى بالاى منبر رفته و بدون اطلاع از آیات و روایات و با عدم آشنائى به علوم و متون تفسیرى و روائى و فلسفى و کلامى و تاریخى به اصطلاح به تبلیغ اسلام مى‏پردازند و زرق و برق زیاد و با داد و فریاد و فریب دادن جوانان خود را مبلغان اسلام قرار مى‏دهند.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:234 -  236

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید