انجام وظیفه‏

عن الصّادق علیه السّلام: ثلاثة تجب على السّلطان للخاصّة و العامّة: مکافأة المحسن بالاحسان لیزدادوا رغبة فیه و تغمّد ذنوب المسی‏ء لیتوب و یرجع عن غیّه و تألّفهم جمیعا بالاحسان و الانصاف.

بفرموده امام صادق علیه السّلام بر فرمانروایان فرض است که همواره سه وظیفه را در باره فرد و جامعه انجام دهند. یکى آنکه نیکوکاران را با پاداش نیک تشویق کنند و از این راه میل درستکارى را در آنان افزایش دهند. دیگر آنکه پرده بدکار را پاره نکنند و گناهش را مستور نگاهدارند تا از کرده خود پشیمان شود و از راه نادرست بازگردد. سوّم آنکه با روشهاى تفضل‏آمیز و منصفانه موجبات همبستگى و الفت جامعه را فراهم سازند.

عن ابى جعفر علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: اغد عالما او متعلّما و ایّاک ان تکون لاهیا متلذّذا.

امام باقر (ع) از رسول اکرم (ص) حدیث کرده است که فرموده:

صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشى یا علم آموز، و بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت‏زا و کامجوئیهاى زیانبخش سپرى گردد.

على علیه السّلام در ضمن بعضى از نامه‏هاى رسمى از تشویق نیکوکاران سخن گفته و انجام این وظیفه مؤثّر تربیتى را به مأمورین عالیرتبه دولت خود، صریحا خاطر نشان فرموده است. از آن جمله بمالک اشتر نوشته است.

فافسخ فی آمالهم و واصل فی حسن الثّناء علیهم و تعدید ما ابلى ذوو البلاء منهم، فانّ کثرة الذّکر لحسن افعالهم تهزّ الشّجاع و تحرّض النّاکل.

بآنان میدان بده تا بآرزوهاى مشروع خویش برسند و پیوسته به نیکى یادشان نما. کسانى که با تحمل رنج و زحمت، بخوبى امتحان داده و انجام وظیفه کرده‏اند خدماتشان را یک بیک بزبان بیاور و قدردانى کن، چه آنکه تشویق مکرّر از کارهاى خوب، دلیران را در انجام وظائف تهییج میکند و ضعیفان ترسو را تشجیع و تشویق مینماید.

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 56

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید