ملکه عبرت

روزگارى درکنار رودنیل ، باستان شناسى ، صندوق بزرگى را پیدا کرد. وقتى در صندوق را باز کردند، جسد مومیائى شده اى را دیدند که در اطرافش چند خروار جواهر قرار داشت . وقتى تحقیق کردند، فهمیدند، یکى از ملکه هاى مصر بوده که بعد از مرگش جسدش را مومیائى کرده اند.

در این صندوق همراه جواهرات لوحى را نیز پیدا کردند که روى آن نوشته شده بود. این وصیت نامه من است . پس از مرگم هر کس جنازه ام را ببیند، بداند که در زمان سلطنت من در مملکتم قحطى شد و کار بدانجا رسید که من که ملکه مصر بودم حاضر شدم تمام این جواهرات را بدهم و یک عدد نان در عوض آنها بگیرم اما میسر نشد تا اینکه از گرسنگى به بستر مرگ افتادم .

این را همه باید بخوانند تا عبرت بگیرند و بفهمند که تا وقتى خداوند نخواهد هیچ چیز نمى تواند انسان را بى نیاز کند.

اگر خداوند نخواهد حتى اگر تمام وسایل و زمینه ها را فراهم کنى هیچ کارى نمى توانى از پیش ببرى .

                                                                             نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 8 بازدید