حقوق والدین و فرزندان

وصایای پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ( ص ) به حضرت علی (ع ) :

یا علی ! حق فرزند بر پدر این است که اسم نیکو بر ای او بگذارد و او را تربیت کند و از خاندان صالح برایش زن بگیرد 

 حق پدر بر فرزند این است که او را با نامش صدا نکند و جلوتر از او راه نرود و جلوی او ننشیند و با او به حمام نرود .

یا علی ! چهار چیز است که هر کس آنها را به جای آورد ، خداوند برایش کاخی در بهشت بنا می کند :

1 - یتیمی را پناه دهد .

2 - بر ضعیف و درمانده ای رحم کند .

3 - بر پدر و مادرش مهر بورزد .

4 - با مملوک خود مدارا کند .

                                              وسایل الشیعه ، ج 11 ، ص 56 .

/ 0 نظر / 4 بازدید