اموری که خدا را خوش نیاید ........

پیامبر اکرم ( ص )  می فرمایند :

خدای متعال چند چیز را برای امت من خوش ندارد :

1 - در نماز کار بیهوده کردن .

2 - برای صدقه منت گزاردن .

3 - جنب به مسجد رفتن .

4 - در قبرستان خندیدن .

5 - به خانه مردم سرک کشیدن .

6 - به عورت زن ( بهمگام آمیزش ) نگاه کردن که موجب کوری فرزند می شود .

7 - در وقت جماع حرف زدن که جنین لال شود .

8 - بین نماز مغرب و عشاء خوابیدن که در روزی را به روی آدمی می بندند .

9 - زیر آسمان بدون لنگ غسل کردن .

10 - بی لنگ به نهرها در آمدن زیرا در آنجا فرشتگاننی ساکن هستند ....

11 - بی لنگ به حمام رفتن .

12 - در نماز صبح بین اذان و اقامه حرف زدن .

13 - در وقت تلاطم دریا به کشتی نشستن .

14 - تنها خوابیدن مرد در خانه .

15 - با زن در حال حیض آمیزش کردن که اگر در حیض آمیزش کند فرزندش جذامی یا پیسی متولد شود ....

16 -  با مجذوم جز از فاصله یک متری حرف زدن .زیرا پیامبر فرمود از جذامی بگریز چنان که از شیر می گریزی .

17 - پس از احتلام و قبل از غسل ، با زن نزدیکی کردن که اگر چنین کند و فرزندش دیوانه متولد شود ....

18 - بر کنار آب جاری بول کردن .

19 - زیر درخت میوه دار مدفوع کردن .

20 - ایستاده نعلین پوشیدن .

21 - به خانه تاریک بی چراغ در آمدن .

22 - ...............................................................................

23 - ..............................................تا دلت بخواد......

انشاء الله خداوند توفیق عمل به دستوراتش را به همه ما عنایت کند .........

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
امیر

به نام مرحبان ترین مهربانان 1. مطلب زیبا و لازمی بود. 2. کتابی چندین سال پیش در این مورد دیدم که عنوانش یادم نیست. 3. کلاً وب جالبی هستش؛ خدا با مومنین محشورتون کنه.

امیر

به نام مرحبان ترین مهربانان 1. مطلب زیبا و لازمی بود. 2. کتابی چندین سال پیش در این مورد دیدم که عنوانش یادم نیست. 3. کلاً وب جالبی هستش؛ خدا با مومنین محشورتون کنه.