برترین ها ...

در میان هر  جامعه ، ملت ،قوم و قبیله و آئینی ، مسائلی وجود داردکه از قداست و احترام خاصی برخوردار بوده و افراد زیر مجموعه ی آن جمع ، برای آن مسائل اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل هستند . در واقع این ارزش و اهمیت ، ناشی از طرز تفکر و نحوه ی نگرش آن ها به عالم است . این مسائل می تواند شامل زمان ه ، مکان ها ، اشخاص و ... باشد .

جامعه مسلمان هم از این قاعده مستثنا نمی باشد و در میان مسلمانان هم وقایع و مسائلی وجود دارد که نسبت به مسائل دیگر از ارزش و قدر و منزلت بالاتری برخوردار است .

در این جا هم ، ارزش هر چیزی را نحوه نگاه و نگرش به عالم مشخص می کند . از نگاه اسلام ، علاوه بر این که وجود دنیای مادی ، واقعیتی غیر قابل انکار است ، دنیایی دیگر نیز وجود دارد که در معرض دید و حس مادی ما نمی باشد . بسیاری از مسائل ناشی از اعتقاد به این وجود می باشد . از آنجایی که در جهان بینی اسلامی معتقد به خالقی عالم ، حکیم ، و ... هستیم و باید ها و نبایدها از همان جا سرچشمه می گیرد ؛ طبعا ، ارزش ها و ضد ارزش ها و نیز آنچه که از ارزش بیشتری برخوردار است ف از همین منبع سرچشمه می گیرد .

اسلام در زمینه های مختلف سخن و نظر دارد ؛ از خردترین مسائل که احتمال برخورد انسان با آن وجود دارد تا اداره و چرخش نظام هستی . و طبعا در مورد این مساله هم که ما در مقام طرح آن هستیم ، در بسیاری از منابع و متون اسلامی می توان مطالبی با ارزش یافت پس با ما باشید تا برترین ها را به شما معرفی کنم . 

       منتظر ، منتظر و .......                                        برگرفته از ره توشه راهیان نور

/ 0 نظر / 9 بازدید