دعاء حضرت رسول ( ص ) در بستر خواب

پیغمبر ( ص ) را دعاهاى مختلفى بود که وقتى به بستر خواب مى رفت آنها را مىخواند .

از آنهاست : « خداوندا من از عقوبت و مجازات تو به عفو تو پناه مى برم و از خشم تو به خشنودى تو پناه مى جویم ، و از تو بتو پناهنده مى شوم . بار خدایا من توان آن ندارم که حق سپاس و ثناى تو را ادا کنم ، هر چند که در این راه حرص و کوشش بکار برم ، تو چنانى که خود ثناى خود کردى » . و بهنگام خواب مىفرمود : « بنام خدا میمیرم و زنده‌ام و بازگشت ما بسوى خداوند است ( سرنوشت ما بدست اوست ) . بار خدایا مرا از آنچه مى ترسم در امان بدار و عورت و اسرار مرا پوشیده بدار و امانت مرا ادا کن » .

                                                   مکارم الاخلاق ، طبرسی ، ج 1 ، ص 76

/ 0 نظر / 4 بازدید