حیض یا عادت ماهانه‌

«حیض» که گاهى از آن تعبیر به «عادت ماهانه» مى‌کنند خونى است که غالباً در هر ماه چند روزى از رحم خارج مى‌شود و به هنگام انعقاد نطفه، غذاى فرزند است. زن را در موقع دیدن خون حیض «حائض» مى‌گویند و در شرع مقدّس اسلام احکامى دارد که از جمله آنها غسل حیض می باشد .

رساله توضیح المسائل (مکارم)، ص: 83

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید