کفران نعمت‏

1- سدیر گوید: مردى از امام صادق علیه السلام از این آیه سؤال کرد: «پس گفتند پروردگار ما! دور افکن میان سفرهاى ما و بر خودشان ستم کردند» (سباء/ 19) حضرت فرمود: آنان مردمى بودند داراى آبادیهاى بهم پیوسته، و در چشم‏رس همدیگر بوده و داراى نهرهاى جارى و اموال فراوان آشکار بودند، سپس آنان نعمتهاى خدا را ناسپاسى کردند، و خودشان عافیت و سلامتى خدا دادى را دگرگون کردند

خداوند نیز نعمت را از آنان برگردانید: «خداوند مردمى را دگرگون نمى‏کند مگر که ایشان خودشان را دگرگون کنند. (رعد/ 11) پس خداوند بسوى ایشان «سیل عرم» را فرستاد تا آبادیهاشان در آب فرو رفت و خانه‏هاشان خراب شد، و مالهاشان نابود گردید و خداوند مى‏فرماید «بوستانهایشان را بدل کردیم به بوستانهایى که داراى میوه‏هاى تلخ خاردار و شوره گز و اندکى از سدر بودند» و این چنین مجازات کردیم ایشان را به جهت آنچه کفران کردند، و آیا جز ناسپاس را کیفر دهیم. (سباء/ 17- 16).

2- امام صادق علیه السلام فرمود: در «تورات» نوشته شده است: سپاس کن آن را که بر تو نعمت داده و نعمت بده آن را که تو را سپاس مى‏کند، اگر سپاس کنى نعمتها پایان نمى‏پذیرد و اگر کفران کنى نعمتها باقى نمى‏ماند، شکر و سپاس باعث زیادى نعمتها و ایمنى از دگرگونى‏ها شود.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:189 -  190

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید