فلسفه تحریم نوشابه‏هاى الکلى چیست؟

اثر الکل در عمر: یکى از دانشمندان مشهور غرب اظهار مى‏دارد، که هرگاه از جوانان 21 ساله تا 23 ساله معتاد به مشروبات الکلى 51 نفر بمیرند در مقابل، از جوانهاى غیر معتاد 10 نفر هم تلف نمى‏شوند.

دانشمند مشهور دیگرى ثابت کرده که جوانهاى 20 ساله که انتظار مى‏رود پنجاه سال عمر کنند در اثر نوشیدن الکل بیشتر از 35 سال عمر نمى‏کنند.

بر اثر تجربیاتى که کمپانیهاى (بیمه عمر) کرده‏اند، ثابت شده است، که عمر معتادان به الکل نسبت بدیگران، 25 الى 30 درصد کمتر است.

آمار دیگرى نشان مى‏دهد که حد متوسط عمر معتادان به الکل در حدود 35 الى 50 سال است، در صورتى که حد متوسط عمر با رعایت نکات بهداشتى از 60 سال به بالاست.

اثر الکل در نسل‏

کسى که در حین انعقاد نطفه مست است 35 درصد عوارض الکلیسم حاد را به فرزند خود منتقل مى‏کند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صددرصد عوارض حاد در بچه ظاهر مى‏شود براى اینکه به اثر الکل در فرزندان بهتر توجه شود آمارى را در اینجا مى‏آوریم:

کودکانى که زودتر از وقت طبیعى بدنیا آمده‏اند از پدران و مادران الکلى 45 درصد، و از مادران الکلى 31 درصد، و از پدران الکلى 17 درصد، بوده‏اند. کودکانى که هنگام تولد توانائى زندگى را ندارند، از پدران الکلى 6 درصد، و از مادران الکلى‏

45 درصد، کودکانى که کوتاه قد بوده‏اند از پدران و مادران الکلى 75 درصد و از مادران الکلى 45 درصد بوده است، کودکانى که فاقد نیروى کافى عقلانى و روحى بوده‏اند از مادران 75 درصد و از پدران الکلى 75 درصد بوده است.

اثر الکل در اخلاق‏

در شخص الکلى عاطفه خانوادگى و محبت نسبت بزن و فرزند ضعیف مى‏شود بطورى که مکرر دیده شده که پدرانى فرزندان خود را با دست خود کشته‏اند.

زیانهاى اجتماعى الکل‏

طبق آمارى که «انستیتوى» پزشکى قانونى شهر «نیون» در 1961 تهیه نموده است جرائم اجتماعى الکلیستها از این قرار است:

مرتکبین قتل‏هاى عمومى 50 درصد. ضرب و جرحها در اثر نوشیدن الکل 8/ 77 درصد سرقتهاى مربوط بالکلیستها 5/ 88 درصد. جرائم جنسى مربوط بالکلیها 8/ 88 درصد، مى‏باشد. این آمار نشان مى‏دهد که اکثریت قاطع جنایات و جرائم بزرگ در حال مستى روى مى‏دهد.

زیانهاى اقتصادى مشروبات الکلى‏

یکى از روانپزشکهاى معروف مى‏گوید: متأسفانه حکومتها حساب منافع و عایدات مالیاتى شراب را مى‏کنند، ولى حساب بودجه‏هاى هنگفت دیگرى را که صرف ترمیم مفاسد شراب مى‏شود، نکرده‏اند، اگر دولتها حساب‏هاى ازدیاد بیماریهاى روحى را در اجتماع و خسارتهاى جامعه منحط، و اتلاف وقتهاى گرانبها، و تصادفات رانندگى در اثر مستى، و فساد نسلهاى پاک، و تنبلى و بى‏قیدى و بى‏کارى، و عقب ماندن فرهنگ و زحمات و گرفتاریهاى پلیس، و پرورشگاهها جهت سرپرستى اولاد الکلیها و بیمارستانها، و تشکیلات دادگسترى براى جنایات آنها و زندانها براى مجرمین از الکلیها، و دیگر خسارتهاى ناشى از مى‏گسارى را یکجا بکنند خواهند دانست درآمدى که بعنوان عوارض و مالیات شراب عاید مى‏گردد، در برابر خسارت نامبرده هیچ است، بعلاوه نتایج اسف‏انگیز صرف مشروبات الکلى را تنها با دلار و پول نمى‏توان سنجید، زیرا مرگ عزیزان، و بهم خوردن خانواده‏ها، و آرزوهاى بر باد رفته و فقدان مغزهاى متفکر انسانى، به هیچ وجه قابل مقایسه با پول نمى‏باشد.

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص: 522

خلاصه ضررهاى الکل آن قدر زیاد است که به گفته یکى از دانشمندان اگر دولت‏ها ضمانت کنند درب نیمى از میخانه‏ها را ببندند مى‏توان ضمانت کرد که از نیمى از بیمارستانها و تیمارستانها بى‏نیاز شویم. اگر در تجارت مشروبات الکلى سودى براى بشر باشد و یا فرضاً چند لحظه بى‏خبرى و فراموش کردن غمها براى او سودى محسوب شود، زیان آن به درجات، بیشتر، وسیعتر و طولانى‏تر است بطورى که این دو با هم قابل مقایسه نیستند. «1»

در اینجا نکات دیگرى را یادآور مى‏شویم، این نکات مجموعه‏اى است از آمارهاى مختلف که هر کدام به تنهائى به اندازه یک بحث مشروح براى بیان عمق و عظمت این زیانها گویا است:

1- به موجب آمارى که در انگلستان درباره جنون الکلى انتشار یافت، و این جنون با جنونهاى دیگر در آن مقایسه شده بود، چنین بدست آمده که در برابر 2249 دیوانه الکلى فقط 53 دیوانه به علل دیگر وجود داشته است! «2».

2- به موجب آمار دیگرى که از تیمارستانهاى آمریکا بدست آمده 85 درصد از بیماران روانى آنها را بیماران الکلى تشکیل مى‏دهد! «3»

3- یکى از دانشمندان انگلیسى به نام «بنتام» مى‏نویسد: مشروبات الکلى در کشورهاى شمالى انسان را کودن و ابله، و در کشورهاى جنوبى دیوانه مى‏کند، سپس مى‏افزاید: آئین اسلام تمام انواع نوشابه‏هاى الکلى را تحریم کرده است و این یکى از امتیازات اسلام مى‏باشد «4».

4- اگر از کسانى که در حال مستى دست به انتحار یا جنایت زده و خانه‏هائى را ویران ساخته و خانمانهائى را برباد داده‏اند آمارى تهیه شود، رقم سرسام‏آورى را تشکیل مى‏دهد «5».

______________________________
(1)- تفسیر نمونه 2/ 74

(2)- کتاب سمپوز یوم الکل صفحه 65.

(3)- کتاب سمپوز یوم الکل صفحه 65.

(4)- تفسیر طنطاوى جلد اول صفحه 165.

(5)- دائرة المعارف فرید و جدى ج 3 ص 790.

5- در فرانسه، هر روز 440 نفر جان خود را فداى الکل مى‏کنند! «1»

6- طبق آمار دیگرى تلفات بیماریهاى روانى آمریکا در یک سال دو برابر تلفات آن کشور در جنگ جهانى دوم بوده است و به عقیده دانشمندان در بیماریهاى روانى آمریکا مشروبات «الکلى» و «سیگار» نقش اساسى داشته‏اند! «2»

7- به موجب آمارى که توسط یکى از دانشمندان به نام «هوگر» به مناسبت بیستمین سالگرد مجله علوم ابراز شد 60 درصد قتلهاى عمدى 75 درصد، ضرب و جرح، 30 درصد جرائم ضد اخلاقى (از جمله زنا با محارم!) 20 درصد جرائم سرقت مربوط به الکل و مشروبات الکلى بوده است و به موجب آمارى از همین دانشمند 40 درصد از اطفال مجرم داراى سابقه اثر الکلیت هستند «3»

8- از نظر اقتصادى تنها در انگلستان زیانهاى ناشى از طریق غیبت کارگران از کار به خاطر الکلیسم به 50 میلیون دلار در سال (تقریباً 1750 میلیون تومان) برآورد شده است، که این مبلغ بتنهائى مى‏تواند هزینه ایجاد هزاران کودکستان و دبستان و دبیرستان را تأمین کند «4».

9- به موجب آمارى که درباره زیانهاى مشروبات الکلى در فرانسه انتشار یافته:

الکل 137 میلیارد فرانک در سال بر بودجه فرانسه غیر از خسارات شخصى به شرح زیر تحمیل مى‏کند:

60 میلیارد فرانک خرج دادگسترى و زندانها.

40 میلیارد فرانک خرج تعاون عمومى و خیریه.

10 میلیارد فرانک مخارج بیمارستانها براى الکلیها.

70 میلیارد فرانک هزینه امنیت اجتماعى!

______________________________
(1)- بلاهاى اجتماعى قرن ما صفحه 205.

(2)- مجموعه انتشارات نسل جوان.

(3)- سمپوز یوم الکل صفحه 66.

(4)- مجموعه انتشارات نسل جوان سال دوم صفحه 330.

و به این ترتیب روشن مى‏شود که تعداد بیماران روانى و بیمارستانها و قتلها و نزاعهاى خونین و سرقتها و تجاوزها و تصادفها با تعداد میخانه‏ها تناسب مستقیم دارد «1». «2»

______________________________
(1)- نشریه مرکز مطالعه پیشرفتهاى ایران (درباره الکل و قمار).

(2)- تفسیر نمونه 5/ 74

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص: 525

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید