آیا حضرت فاطمه س در صدر اسلام جهت پوشش از چادر استفاده می کرد؟

پاسخ:

دستور به حجاب و عفاف نه تنها یک ضرورت اجتماعی برای حفظ عفت جامعه است، بلکه مهم ترین راه کار حفظ عفت، کرامت و شخصیت انسانی زنان در عرصه های گوناگون می باشد و پارة وجود رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ کاملترین اسوه و الگوی حیا، عفت و حجاب است. دختری که پدرش کانون همة حوادث سیاسی و اجتماعی آن روزگار بود و او در کنار پدر، چون مادری مهربان، در همة این صحنه ها حضور داشت. چه در دوران کودکی در شرایط طاقت فرسای مکه، در حصر اقتصادی در شعب ابی طالب، چه در دوران بعد از هجرت به مدینه و کشاکش جنگهای پر شمار و حوادث بی شمار، و چه در خانة علی ـ علیه السّلام ـ که محل آمد و شد فراوان اصحاب و یاران رسول ـ صلّی الله علیه و آله ـ بود و حضرت صدیقة طاهره، در همة این صحنه ها حضور داشت، اما با همة این احوال عفاف و حجاب او در اوج یگانگی و بی مثالی بود.(1) جلوه های بسیار زیبا و دیدنی از رفتار و گفتار حضرت فاطمه زهرا (س) در عرصة حجاب و عفاف در منابع گزارش شده است که حقیقت هر یک از این رفتارها و گفتارها می باید سرمشق دختران و زنان در زندگی قرار گیرد.(2)
روایات وارده از صدیقه طاهره (س) در رابطه با حجاب مؤید این مطلب است که خود حضرت زهرا (س) از کودکی به این مطلب اهمیت می دادند و از همان اوان کودکی پوشش ظاهری خود را حفظ می کردند(3) در روایتی آمده است که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ به فاطمه (س) فرمود: چه چیزی برای زن بهتر و نیکوتر است؟ فاطمه (س) گفت: اینکه او مردی را نبیند و مردی نیز او را نبیند.(4) و اما راجع به کیفیت حجاب حضرت زهرا (س) در منابع آمده است که آن حضرت در خارج از خانه از پوششی استفاده می کرد که تمام بدن را از سر گرفته تا پاها را می پوشانید و با چنین پوششی در جامعه حاضر می شد.(5) امید است که شیوة عملی حضرت زهرا (س) در زندگی، الگوئی باشد برای تمامی زنان با ایمان و با عفاف جهان اسلام.

 

پاورقی:

1. مصباح یزدی، محمد تقی، جامی از زلال کوثر، تحقیق و نگارش محمدباقر حیدری، قم، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ دوم، 1381ش، ص105ـ106.
2. ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج101، ص36. ج100، ص238. ج37، ص69. ج43، ص84.
3. ر.ک: قزوینی، سید محمد کاظم، فاطمه الزهراء من المهد الی اللحد، بیروت، منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، چاپ اول، 1411ق، ص190ـ191.
4. مجلسی، محمدباقر، زندگانی حضرت زهرا(س)، ترجمه محمد روحانی علی آبادی، انتشارات مهام، چاپ اول، 1377ش، ص388.
5. طبسی، محمد جواد، حیاة الصدیقة فاطمة (س)، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، 1423ق، ص154ـ155.

/ 0 نظر / 14 بازدید