کربلا رزمگه شیران است!

 

             کربلا قبله ارباب دل است             آتش عشق در آن مشتعل است‏

             کربلا مرکز فیض ازلى است             حافظ سرّ حقِ لم‏یزلى است‏

             کربلا مهد رشادت باشد             صحنه عشق و شهادت باشد

             کربلا کعبه اصحاب حق است             شام تاریک ستم را شفق است‏

             کربلا رزمگه شیران است             پایگاه شرف و ایمان است!

             کربلا مدرسه عشق و وفاست             کربلا جایگه صدق و صفاست‏

             کربلا نور سماوات برین             روشنى بخش زمان است و زمین‏

              کربلا! دست من و دامن تو             آفرین بر حرم و ساکن تو

             قلب از دورى تو سوزان است             دیده گریان و جگر بریان است‏

             پاى تا سر به تو من مشتاقم             در فراق حرمت بى‏طاقم‏

             مرغ دل شوق صفایت دارد             قلب آهنگ لقایت دارد

             آه و افسوس که این دژخیمان             راه بستند بر اهل ایمان!

                                           فلسفه شهادت، آیت الله مکارم شیرازی ،ص: 22

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید