نشانه‏هاى شرک‏

1- ایراد گرفتن به قانون خدا و ولىّ او. قرآن مى‏فرماید: «افَکُلَّما جاءَکم رسولٌ بما لا تهوى انفسکم استکبرتم» «1» آنها قانونى را مى‏خواستند که مطابق میل آنان باشد و این نفس‏پرستى است. اعتراض مى‏کردند که مثلًا: «لِمَ کتبتَ علینا القِتال» «2» چرا به ما دستور جنگ و جهاد دادى! و در برابر غذاى آسمانى مى‏گفتند: «لن نصبر على طعام‏

واحد» «3» ما با یک غذا نمى‏سازیم. و هنگامى که خدا مثَلى مى‏زد، اعتراض مى‏کردند این چه مثالى است که خداوند مى‏زند وسؤال مى‏کردند: «ماذا اراد اللّه بهذا مثلا» «4» خداوند چه اراده‏اى از این مثال زدن‏ها دارد.

2- طاغوت زدگى. طاغوت، کسى است که در برابر خداوند ایستاده است.

فرمانبردارى از طاغوت شرک است.

3- برترى دادن غیر خدا. قرآن مى‏فرماید: «قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم احب الیکم من اللّه ...» «5» اگر انسان پدر و مادر، همسر و فرزند و خویشان خود را بیشتر از خدا دوست بدارد، این شرک است.

حزب پرستى، خط پرستى و باند پرستى شرک است. بعضى از تعصّبات، وطرفدارى‏ها که جنبه غیر منطقى دارد ریشه در شرک دارد. البتّه صلابت، قاطعیّت و استوارى در راه حقّ و دفاع از آن با تعصّب جاهلى و ناآگاهانه تفاوت دارد.

اصول عقاید، ص: 90

______________________________
(1). سوره بقره، آیه 87     (2). سوره نساء، آیه 77       (3). سوره بقره، آیه 61

(4). سوره بقره، آیه 26         (5). سوره توبه، آیه 24

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید