انتخاب همسر

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من زوّج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها.

رسول اکرم (ص) فرموده: آن کس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقى درآورد با این عمل از وى قطع رحم نموده است.

عن الحسین بن بشّار الواسطىّ قال‏ کتبت الى ابى الحسن الرّضا (ع) انّ لى قرابة قد خطب الىّ و فی خلقه سوء قال لا تزوّجه ان کان سیّئ الخلق.

حسین بن بشار واسطى بحضرت رضا (ع) نامه‏اى نوشت که یکى از بستگانم درخواست وصلت با من دارد ولى بد اخلاق است. حضرت در جواب فرمود اگر اخلاقش بد است با او ازدواج نکن.

عن ابى یعفور عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: قلت له انّى ارید ان اتزوّج امرأة و انّ ابوىّ ارادا غیرها قال تزوّج الّتى هویت ودع الّتى یهوى ابواک.

ابن ابى یعفور به امام صادق علیه السّلام عرض کرد: من میخواهم با زنى ازدواج کنم ولى پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگرى را بهمسرى خود درآورم. حضرت فرمود: زن دلخواه خودت را بگیر و آن را که والدینت میخواهند ترک گوى.

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: لا تنکح المرأة لجمالها فلعلّ جمالها یردیها و لا لمالها فلعلّ مالها یطغیها و انکح المرأة لدینها.

رسول اکرم (ص) فرموده است: زن را براى زیبائیش بهمسرى مگیر چه ممکن است جمال زن باعث پستى و سقوط اخلاقیش شود، و همچنین به انگیزه مالش با وى پیوند زناشوئى برقرار مکن زیرا مال میتواند مایه طغیان او گردد، بلکه به سرمایه دینش متوجّه باش و با زن با ایمان ازدواج کن.

قال رجل للحسن (ع) انّ لى ابنة فمن ترى ان ازوّجها له. قال زوّجها ممّن یتّقى اللَّه عزّ و جلّ فان احبّها اکرمها و ان ابغضها لم یظلمها.

مردى بحضرت حسن (ع) عرض کرد دخترى دارم، بنظر شما با که وصلت کنم. فرمود: با کسى که متّقى و با ایمان باشد. چه اگر او را دوست بدارد مورد احترامش قرار میدهد و اگر دشمنش بدارد به وى ستم نمیکند.

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من سعادة المرء الزّوجة الصّالحة.

رسول اکرم (ص) فرمود: از خوشبختى و سعادت مرد اینست که زن با فضیلت و شایسته‏اى نصیبش گردد.

قال رسول اللَّه خطیبا فقال: ایّها النّاس ایّاکم و خضراء الدّمن.

قیل یا رسول اللَّه و ما خضراء الدّمن. قال المرأة الحسناء فی منبت السّوء.

روزى رسول اکرم (ص) بر پا خاست و بمردم فرمود: بپرهیزید از گیاهان سبز و خرّمى که در سرگین پرورش یافته است. عرض شد یا رسول اللَّه مقصود از این سخن چیست؟ فرمود: مراد، زن زیبا و خوبروئى است که در خانواده بد و محیط فاسد پرورش یافته است.

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: کان من دعاء رسول اللَّه (ص) اعوذ بک من امرأة تشیّبنى قبل مشیبى.

امام صادق علیه السّلام میفرمود: از دعاى رسول اکرم (ص) این بود، که خدایا بتو پناه میبرم از زنى که مرا پیر میکند قبل از آنکه زمان پیریم فرا رسیده باشد.

عن الحسین بن بشّار قال: کتبت الى ابى الحسن (ع) انّ لى ذا قرابة قد خطب الىّ و فی خلقه سوء قال: لا تزوّجه ان کان سیّئ الخلق.

حسین بن بشار میگوید بحضرت ابى الحسن علیه السّلام نوشتم یکى از بستگانم براى وصلت با من بخواستگارى آمده ولى گرفتار پاره‏اى از سیئات اخلاقى است. امام علیه السّلام در جواب فرموده: اگر بد اخلاق است با او ازدواج مکن.

امام صادق (ع) فرمود:

ایّما امرأة اطاعت زوجها و هو شارب الخمر کان لها من الخطایا بعدد نجوم السّماء و کلّ مولود تلد منه فهو نجس و لا یقبل اللَّه منها صرفا و لا عدلا حتّى یموت زوجها او خلع عنه نفسها. «1»

هر زنى بهم بسترى شوهر شرابخوار خود تن در دهد بعدد ستارگان آسمان مرتکب خطا شده است و فرزندى که از آن مرد پدید آید ناپاک و پلید است و خداوند از آن زن هیچ توبه و فدیه‏اى را قبول نمیکند مگر آنکه شوهرش بمیرد یا او را از قید زناشوئى رها سازد.

از امام باقر (ع) است:

سأله بعض اصحابنا عن الرّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ یصلح له ان یتّزوّجها و هى مجنونة قال لا و لکن ان کانت عنده امة مجنونة فلا بأس بان یطاها و لا یطلب ولدها.

سؤال کردند مرد مسلمانى را زیبائى زن دیوانه‏اى واله و مجذوب مى‏کند، آیا او را بهمسرى خود انتخاب نماید؟ فرمود نه ولى اگر کنیز دیوانه‏اى باشد میتواند با او هم بستر شود و تمایل جنسى خود را ارضاء نماید ولى مراقب باشد آبستن نشود. از این حدیث بخوبى میتوان استفاده کرد که پیشواى اسلام به سلامت عقلى نسل اجتماع توجه کامل دارد.

امام صادق (ع) فرمود:

لا تزوّجوا المرأة المستعلنة بالزّنا و لا تزوّجوا الرّجل المستعلن بالزّنا الّا ان تعرفوا منهما التّوبة.

مردان مسلمان با زنانى که آشکارا و بى‏پروا زنا میدهند ازدواج نکنند و همچنین زنان عفیف و مسلمان مردانى را که علنا زنا میکنند بهمسرى خود اختیار ننمایند مگر آنکه معلوم شود توبه کرده‏اند و صمیمانه از اعمال ناشایست و منافى با عفت خویش دست کشیده‏اند.

امام صادق (ع) فرمود:

من زوّج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

کسى که دختر خود را با شرابخوارى تزویج کند با این عمل قطع رحم کرده است.

رسول اکرم (ص) فرمود:

شارب الخمر لا یزوّج اذا خطب.

شرابخوار اگر خواستگارى کند باو دختر ندهید.

حضرت صادق (ع) از رسول اکرم (ص) روایت کرده است که فرمود:

ایّاکم و تزوّج الحمقاء فانّ صحبتها بلاء و ولدها ضیاع‏

از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا همنشینى با احمق مایه اندوه و بلاء و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص:179 -  181

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید