معیار کافر ........................................

** کافر کسی است که خدا شود یا برای خدا شریک قائل شود یا پیامبری یا خاتمیت پیامبر اسلام را قبول نداشته باشد یا منکر ضروری دین شود .

** تمام بدن کافر ، حتی مو ، ناخن و رطوبتهای او نجس است .

**  اگر پدر و مادر بچه نابالغ باشند ، آن هم نجس است . و اگر یکی از اینها مسلمان باشد ، بچه پاک است .

** کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه ، پاک است ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد . مثلا نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود .

                                                          توضیح المسائل مراجع ، ج 1 ، ص 8 .

/ 0 نظر / 3 بازدید