آیا بعد از قیام امام زمان (عج) کسی جانشین ایشان هست یا نه؟

پاسخ:

در اینکه چه کسی جانشین امام مهدی (عج) می شود دو دسته روایات داریم:
1- روایاتی که مسأله رجعت امام حسین ـ علیه السلام ـ و امامان دیگر را بیان نموده اند از جمله روایت امام صادق ـ علیه السلام ـ که در ذیل آیة شریفه ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرًا(1) می فرماید: «مقصود زنده شدن دوباره امام حسین ـ علیه السلام ـ و هفتاد نفر از اصحابش در عصر امام زمان (عج) است ... . پس حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ متولی غسل و کفن و حنوط و دفن امام مهدی (عج) می شود و هرگز امام را جز امام غسل نمی دهد.(2) و در روایتی دیگر از امام صادق ـ علیه السلام ـ آمده است: «اول کسی که رجعت می کند حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ است و آن مقدار حکومت و رهبری خواهد کرد که از پیری موهای ابروهای او بر روی دیده اش آویخته شود. و بعد از امام حسین ـ علیه السلام ـ از حکومت کردن امام علی ـ علیه السلام ـ و دیگر اولیاء الهی سخن به میان آمده است.(3)
2- روایاتی که می گویند چون قائم آل محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ از دنیا برود و یا شهید شود، چهل روز پس از آن قیامت برپا می گردد و مردگان از گورها به در آیند و برای حساب و جزای محشر آماده گردند و...»(4).
گفتنی است شیخ حر عاملی (ره) می نویسد: شاید چهل روز، ایّام رجعت باشد و این عدد اشاره به کمی دوران حضرتش باشد، چون مقدار زیاد را با (عدد) هفتاد و مقدار کم را با عدد کمتر معرفی می کنند، و یا اینکه هر روزی برابر هزار سال باشد چنانکه می فرماید: «یک روز نزد پروردگارت، مثل هزار سالی است که شما می شمارید» و شاید مراد از قیامت در روایات دسته دوم، قیامت صغری یعنی رجعت باشد و اطلاق قیامت بر رجعت مانعی ندارد، زیرا ممکن است قیامت بر هر دو اطلاق شود.(5)
خلاصه سخن در این رابطه دو دسته روایات داریم برخی از روایات سخن از برگشت امام حسین ـ علیه السلام ـ به دنیا و دیگر اولیاء الهی و حکومت کردن تعدادی از آن ها می گویند و دسته دوم سخن از متصل بودن حکومت آن حضرت بعد از مرگ یا شهادت امام مهدی (عج) به قیامت می گویند ولی با توجه به اینکه می توان روایاتی را که از قیامت سخن می گفتند حمل بر رجعت اولیاء الهی و سران کفر کرد که خود قیامتی صغری است و از طرفی این همه انتظار و ... با طولانی بودن حکومت می سازد چه بسا روایتی که از حکومت دیگر ائمه می گویند به واقع نزدیکتر باشند.

                                                                  نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. اسراء : 6.
2. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 110 جلدی، ج 52، ص 362. حکیمی، محمد، عصر زندگی، قم، بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ پنجم، ص44. . اسراء : 6.
3. بحارالأنوار، ج 53، ص 46.
4. شیخ مفید، الارشاد، ترجمة ساعدی، خراسانی، کتابفروشی اسلامیه، ص 708.
5. حر عاملی، الایقاظ من الهجمة، ص400.

/ 0 نظر / 4 بازدید