مسخره‏ و استهزاء: ( تبریک به مسئولین صدا و سیما )

واقعا جای تبریک دارد چرا که تازه متوجه شدند به مردم چگونگی مسخره کردن همدیگر را آموزش دهند .

سوال

1 - آیا امام خمینی ( ره ) که فرمودند صدا و سیما یک دانشگاه است منظورشان این بود که به مردم روش مسخره کردن یکدیگر را آموزش بدن ؟

واقعا جای تاسف دارد ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از شما دعوت می کنم به نمونه از آیات و روایاتی که در مذمت مسخره دیگران آمده توجه کنید که بدین شرح است :

1- التوبه (آیه 79) آنان که لیچار گویند بمؤمنان صدقه بخش و آنان که جز دسترنج خود را نیابند مسخره کنند خدا آنان را مسخره کند و عذاب دردناکى دارند.

2- الزمر (آیه 56) اینکه کسى گوید اى افسوس بر تقصیر بدرگاه خدا و بر اینکه از مسخره‏کنان بودم.

3- المؤمن (آیه 19) میداند اشارت خائنانه چشمها را و آنچه نهان دارند دلها.

4- الحجرات (آیه 11) ایا کسانى که گرویدید مسخره نکنند مردانى مردان دیگر را بسا که بهتر از آنانند و نه زنانى زنان دیگر را بسا که بهتر از آنانند و لیچار بخود نگوئید و لقب بهم نپرانید بد است نام فاسقانه پس از ایمان آوردن و هر که توبه نکند همانا از ستمکارانند.

5- القلم (آیه 10) فرمان مبر از هر پر سوگند خوار. 11- بدگو و دونده به سخن چینى.

6 المطففین 30- و چون بدانها گذرند بهم چشمک زنند. 31- و چون نزد خاندانشان برگردند شیرین زبانى کنند. 32- و چون آنها را بینند گویند راستى اینان گمراهانند. 33- و فرستاده نشدند که پاسبان آنان باشند.

7- الهمزه: واى بر هر بدگو و عیبجوى رو در رو.

8 - الدره الباهره: مسخره‏ کردن میوه کم‏خردان و کار نادانهاست.

9 - و اما مسخره‏ کردن خواستى دیگرى را نزد مردم رسوا کنى برسوا کردن خود نزد خدا و فرشته‏ها و انبیاء و اگر بیندیشى در افسوس و شرم و رسوائیت در روزى که گناهان او را بدوشت گزارند و بدوزخت رانند بهراس افتى از رسوا کردن او و اگر حال خود را بدانى سزاوارترى که بتو خندد زیرا تو او را نزد شمار کمى رسوا کردى و خود را آماده کردى که روز قیامت برابر همه مردم دستت را بگیرد و زیر بار گناهانش تو را چون الاغ بدوزخ راند و تو را مسخره‏ کند و بیارى خدا برسوائى تو شاد گردد که انتقام خود را از تو کشیده.

10 - سه چیز است موجب محرومیت مى‏شود: اصرار در درخواست. 2- غیبت. 3- مسخره‏ کردن.

تاسف تاسف ...........................................................................................

 

آداب معاشرت ( ترجمه جلد 71 و 72 بحار الأنوار)، ج‏2، ص: 182

 

/ 1 نظر / 3 بازدید