حدیث کساء

روزى پیامبر صلى الله علیه و آله وارد خانه دخترش زهرا علیها السلام شد و عباى خود را که به «کساى یمانى» معروف بود برروى خود کشید، اندکى گذشت، امام‏حسن علیه السلام که کودکى خردسال بود وارد شد، به مادر سلام کرد وجویاى پدربزرگ خود شد. فاطمه او را به‏سوى پدر راهنمایى کرد. سپس امام حسین علیه السلام وپس از او امیرمؤمنان علیه السلام وارد شدند و در کنار پیامبر قرار گرفتند وبا اجازه رسول‏خدا به زیر کسا درآمدند. سرانجام حضرت زهرا علیها السلام نیز به آنها ملحق گردید.

افراد دیگرى نیز در خانه وجود داشتند، امّا پیامبر به هیچ شخص دیگرى اجازه ورود ندادند. آنگاه فرمودند: خدایا! اینها اهل بیت من هستند و در مورد آنان دعا کردند.

این اقدام پیامبر بدان جهت بود که جلوى سوء استفاده دیگران را بگیرند و فردا هر کسى به عنوان عمو و همسر پیامبر ادّعا نکند که از اهل بیت پیامبر است و مشمول آیه تطهیر مى‏باشد.

اصول عقاید، استاد قرئتی ، ص: 444

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید