جایز نبودن ورود قواى مسلحه در احزاب‏

برادرها، ما باید خودمان، خودمان را حفظ کنیم. نباید ما منتظر این باشیم که قدرتهاى خارجى به ما کمک کنند، ما از کمک آنها گذشتیم. «مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان»؛ شرّ هم بخواهند برسانند ما با آنها مقابله مى‏کنیم. ما باید کلاه خودمان را خودمان حفظ کنیم و حفظ این به این است که ارتشى و سایر قواى نظامى و انتظامى، پاسدار، اینهایى که عشایرى هستند، اینهایى که قدرتهاى نظامى و انتظامى هستند، با هم یکصدا باشند، اختلاف در بین نباشد. و من عرض مى‏کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسى، در هیچ یک از گروهها وارد نشوند.
اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قواى مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید، در گروهها وارد نشوید. اصلًا، تکلیف الهى- شرعى همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید؛ مختارید از ارتش کناره‏گیرى کنید بروید در حزب، میل خودتان، اما هم ارتشى و هم حزب، معنایش این است که ارتشى باید از ارتشى‏اش دست بردارد، بازیهاى سیاسى باید توى ارتش هم وارد بشود. در هر گروهى که وارد هستید باید از آن گروه جدا بشوید، و لو یک گروهى است که بسیار مردم خوبى هم هستند، و لو یک حزبى است که بسیار حزب خوبى هست، لکن اصل وارد شدن در حزب براى ارتش، براى سپاه پاسداران، براى قواى نظامى و انتظامى وارد شدنش جایز نیست، به فساد مى‏کشد اینها را. و من عرض مى‏کنم که کسانى که در رأس ارتش هستند و کسانى که در رأس سپاه پاسداران هستند موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قواى مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسى در حزب هست، باید او را از ارتش بگویند یا در آنجا یا در اینجا و همین طور سپاه پاسداران و همین طور سایر قواى مسلح باید وارد در جهات سیاسى نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشوید، بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد. تکلیف همه شما این است که با هم باشید
بدون اینکه در یک حزب یا در گروهى وارد شده باشید، هر گروهى مى‏خواهد باشد.
گروه فاسد که ان شاء اللَّه، وارد نمى‏شوید، گروههاى بسیار خوب هم وارد نشوید. باید شما مستقل، بدون اینکه پیوند به یک گروهى داشته باشید مستقل باشید و از حزب اللَّه تعالى شأنه. همه افراد ایران موظفند که با هم باشند. اگر احزاب هستند، خودشان را با سایر افراد کشور هماهنگ کنند. افراد کشور هم خودشان را با آنها برادر بدانند.
گروههاى مختلفى که اسلامى هستند، این گروههاى اسلامى هم نباید دخالت در امور ارتش بکنند و نباید در آنجا افراد داشته باشد، تا بتوانید یک عضو صالح و یک ارتش و سپاه‏ پاسداران منسجم و صالح و قدرتمند باشید. ورود سیاست‏ در ارتش شکست ارتش است، این را باید بدانید و شرعاً جایز نیست. و من امر مى‏کنم به شما که یا در ارتش یا در حزب، دوم ندارد که بخواهید هم ارتشى باشید، هم حزبى، نمى‏شود، یا مثل سایر مردم هر طورى هستند.
صحیفه امام، ج‏16، ص: 111 
جایز نبودن ورود قواى مسلحه در احزاب‏ برادرها، ما باید خودمان، خودمان را حفظ کنیم. نباید ما منتظر ای
/ 1 نظر / 47 بازدید