ویژگى‏هاى خط امام خمینى قدس سره‏

مهم‏ترین ویژگى امام خمینى التزام به اسلام بود و هیچ ارزشى را بالاتر از ارزش اسلام به حساب نمى‏آورد. آن بزرگوار با صراحت اعلام‏ کرد که: (همه چیز در سایه اسلام است). آن هم اسلام ناب، در حالى که قبل از انقلاب، چه در کشور ما و چه در کشورهاى دیگر، هیچ یک از رهبران نهضت‏ها یا نمى‏خواستند یا جرأت نمى‏کردند که این جمله را بیان کنند و به همین جهت شکست خوردند و یا به پیروزى کامل نرسیدند.

با توجه به سیره و سخنان امام، به جرأت مى‏توان گفت مهم‏ترین مطلب در رابطه با خط امام، تعقیب هدف اسلامى و حاکمیت اسلامى در صحنه عمل است.

مقام معظم رهبرى نیز اعتقاد دارد آنچه براى همه دلسوزان امت اسلام پس از رحلت امام بیشترین اهمیت را داشته، حفظ میراث عظیم او یعنى جمهورى اسلامى و جهت‏گیرى آن در راه و خط امام بوده است. و دلیل آن نیز این بود که مجد و عظمت اسلام در صورتى ماندگار است که داراى نظامى باشد که بتواند ارزش‏هاى اسلامى را حفظ کند.

ایشان همچنین اعتقاد دارد که امام، اسلام ناب را دوباره زنده کرد و به ذهن و عمل انسان‏ها و صحنه‏هاى سیاسى جهان برگرداند و لذا همین راه باید ادامه یابد. آن حضرت در این باره مى‏فرماید:

[از مشخصات خط امام- ره-] اصرار بر شکستن حصار تحجّر و التقاط در فهم و عمل اسلامى و التزام به اسلام ناب است. از نظر امام- ره- در بیان و عمل ایشان هم تحجّر مردود بود و هم التقاط که به معنى رها کردن قیود صحیح براى فهم دین و اسلام [است‏].

ب) تکیه بر مردم‏

ویژگى دیگر خط امام، تکیه آن حضرت به مردم بود. امام به توانایى مردم و اصل دانستن آنها تکیه مى‏کرد. به جاى این که با رؤسا و مسؤولان صحبت کند با مردم حرف مى‏زد و معتقد بود که اگر تحولات عالم به دست آنها صورت پذیرد غیر قابل شکست هستند و چنانچه تحولى هم صورت بگیرد به دست همین مردم هست. آن حضرت تا آن جا پیش رفت که آراى مردم را پایه اعمال مشروعیت دانست.

مقام معظم رهبرى خط امام را این گونه ترسیم مى‏کند:

خط [امام‏] خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از محرومان و مستضعفان عالم است. خط و راهى است که ملت ایران را در دنیا، به صورت یک ملت زنده و سرافراز و مستقل‏ترین و زنده‏ترین و فعال‏ترین ملت‏هاى دنیا در آورد. ... خطى است که ایمان و محبت و عشق مردم به اسلام را برانگیخته و آن‏ها را در این راه، به فداکارى‏هاى اعجاب‏انگیز و بى‏نظیر واداشته است. این خط، زندگى و همه هستى و هویّت ملى و انقلابى ماست.

حضرت امام همواره به مسؤولان سفارش مى‏کرد که با مردم باشید، به فکر مردم باشید و از آنها جدا نشوید. به مردم هم سفارش مسؤولان و دولت را مى‏کرد به عبارت دیگر امام، مردم و مسؤولان را جدا از هم نمى‏دانست. لذا تکیه بر مردم از اصول انقلاب ما بود. حضرت امام نیز این نکته را به خوبى دریافته بود که اگر نظامى مردمى باشد، چنانچه تمام‏ قدرت‏هاى جهان با آن مخالف باشند، نمى‏توانند آن نظام را سرنگون کنند و به فرض که کسى از بیرون هم مخالف نظام نباشد نمى‏توان یک فکر و یک عقیده و یک نظم اجتماعى را که مردم قبول ندارند بر آنها تحمیل کرد.

ج) عدالت اجتماعى‏

در کلام حضرت امام خمینى تعریفى خاص از عدالت اجتماعى نشده، ولى از مجموع سخنان ایشان بر مى‏آید که منظور از عدالت اجتماعى، نفى ظلم و زور گویى، اعطاى حقوق مستمندان و رفاه عمومى است. بنابر این مى‏توان گفت عدالت اجتماعى یعنى تساوى در برابر قانون و رعایت حقوق همه اقشار ملت.

هدف انبیاى الهى بر قرار ساختن عدالت اجتماعى در جامعه و اقامه قسط بود و نهضت امام نیز که دنباله‏رو انبیاست، همان هدف را سرلوحه خود قرار داده است. همان گونه که در حکومت پیامبر و حضرت على علیه السلام، ارزش‏هاى طبقاتى، مطرود و همه در برابر قانون مساوى بودند و زندگى شخصى آن بزرگواران از مردم معمولى نیز پایین‏تر بود، حضرت امام نیز همان گونه عمل مى‏کرد و هیچ حق اضافه‏اى براى خود قایل نبود.

آن حضرت به کرات سفارش محرومان و مستضعفان را به دولت‏مردان‏ و مسؤولان مى‏نمود. و از آنها به عنوان اولیاى نعم یاد مى‏کرد، یاد محرومان آنچنان فکر امام را مشغول کرده بود که در شش جاى جداگانه از وصیت نامه سیاسى- الهى خود به مناسبت‏هاى گوناگون از آنها یاد کرده و سفارش آنان را به مجلس، دولت و رهبرى نموده است. چرا که حقوق آنها طى قرن‏هاى متمادى ضایع گردیده و یک اراده جمعى لازم است که محرومان به گوشه‏اى از حقوق اجتماعى‏شان برسند.

مقام معظم رهبرى، ویژگى خط امام در رابطه با عدالت اجتماعى را این گونه ترسیم مى‏کنند:

از مشخصه‏هاى خط امام، عدالت اجتماعى و کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و صاحب کشور مى‏دانست. امام پابرهنگان را مهم‏ترین عنصر در پیروزى‏هاى این ملت مى‏دانستند همین جور هم هست و همان طور که گفتیم، امام به گفتن هم اکتفا نکرد. امام از همان اول انقلاب، جهاد سازندگى، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن را به وجود آورد و دستورات مؤکد به دولت‏هاى وقت داد. عدالت اجتماعى، جزو شعارهاى اصلى است، نمى‏شود این را در درجه دوم قرار داد و به حاشیه راند، مگر مى‏شود؟!

د) ایستادگى در برابر قدرت‏هاى استکبارى‏

یکى از ویژگى‏هاى امام دشمن شناسى بود. آن حضرت مى‏دانست که استقلال و بیدارى این ملت براى استکبار و در رأس آن امریکا قابل قبول نیست. لذا آنها به هر شیوه‏اى که بتوانند با این انقلاب دشمنى مى‏کنند، تا حداقل این انقلاب در داخل مرزهاى ایران بماند و شعاع آن به کشورهاى دیگر نتابد. هنر امام این بود که دشمن را مى‏شناخت، روش‏هاى سیاسى و تبلیغاتى آنان را مى‏فهمید و در مقابلشان محکم مى‏ایستاد. آن حضرت روابط با دو کشور مستکبر جهان یعنى امریکا و رژیم نژاد پرست صهیونیستى را مردود دانست. مقام معظم رهبرى در این رابطه مى‏فرماید:

[خصوصیت دیگر خط امام‏] توجه ویژه به مبارزه با رژیم اشغالگر قدس و رژیم غاصب صهیونیستى است. مسأله مبارزه با اسرائیل در منطق و راه و رسم امام، جایگاهى خاص داشت. در نظر امام امت یکى از اصولى که به هیچ وجه براى ملت‏هاى مسلمان قابل اغماض نیست مسأله مبارزه با صهیونیست‏هاست. و این به خاطر آن است که‏

امام بزرگوار ما نقش ویرانگر و مخرب رژیم تحمیلى را از سال‏هاى پیش از انقلاب به درستى تشخیص داده بودند ... البته رابطه با آمریکا [نیز] مردود است به خاطر این که او یک دولت استکبارى و متجاوز و ظالم و با اسلام و جمهورى اسلامى در حال مبارزه و محاربه است.

ه) حفظ وحدت و یکپارچگى‏

دعوت به وحدت، بارها از زبان حضرت امام شنیده شده است. این دعوت در بعد داخلى، شامل اقشار مختلف و اجزاى دولت و مردم و در بعد خارجى دعوت به وحدت در بین مسلمانان جهان بود. حفظ وحدت از نظر امام، یک وظیفه شرعى بود. وحدت از نظر امام به آن حدّ مهمّ بود که ایشان پیروزى انقلاب اسلامى را نتیجه دو عامل مهمّ، یعنى اسلام و وحدت مى‏دانست. آن حضرت به وحدت اندیشه در اصول کلى اسلام و انقلاب معتقد بود و اختلاف در راهکارها و جزئیات را مانع اصول کلى وحدت نمى‏دانست. وحدت حوزه و دانشگاه، ارتش و سپاه، وحدت بین اقشار ملت، دولت و ملت، اجزاى گوناگون دولت با یکدیگر و گرایش‏هاى سیاسى نسبت به همدیگر در بعد داخلى و وحدت میان مسلمانان و مستضعفان عالم از جمله آرزوهاى امام بود که به آنها بعد از پیروزى انقلاب جامه عمل پوشانده شد.

مقام معظم رهبرى حفظ وحدت ملى و ایجاد یکپارچگى در میان ملت ایران و اصرار بر مقابله و مبارزه با شعارهاى تفرقه افکنانه را در بعد داخلى و علاقه به سرنوشت مسلمانان عالم را در بعد خارجى و اصرار بر وحدت مسلمانان و مبارزه با تفرقه افکنى استکبار را از خصوصیات خط امام مى‏داند و پاى‏بندى خود را به آنها اعلام کرده، مى‏فرماید:

این‏ها سر فصل‏هاى عمده خط امام است. اسلام، مردم، پیشرفت کشور، دشمنى با دشمنان و حسّاسیت نسبت به امّت اسلامى. این‏ها خط امام است؛ ما به این‏ها پاى‏بند بودیم و هستیم و به فضل خدا خواهیم بود ... آن کسانى هم که امروز خیال مى‏کنند و به انتظار آن نشسته‏اند که این مردم از دینشان از قرآنشان، از اسلامشان، از روحانیتشان و از امامشان روى برگردانند تودهنى خواهند خورد.

... اگر عقب ماندگى اقتصادى پیدا کردیم. اگر در زمینه‏هاى سیاسى دچار ضعفى شدیم، بر اثر غفلت از این عناصر بوده است. آن جایى که پیشرفت کردیم، آن جایى که عزّت به دست آوردیم، آن جایى که توانستیم موانع را از سر راه برداریم، آن جایى که دشمن را ناکام کردیم، به خاطر تکیه بر این عناصر بوده است. نگذارید و نگذارند این عناصر از دست مردم برود و مورد تهاجم قرار گیرد. نگذارید دشمن به میل خود راه را براى تسلط مجدد بر این کشور هموار کند.

امام خمینى(ره) از دیدگاه مقام معظم رهبرى، ص:137 -  145

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید