در بستر حضرت رسول ( ص )

بستر حضرت بهنگام وفات از پارچه‌هاى کهنه وادى القرى بود که از پشم و کرک پر شده بود و گفته شده طول آن حدود دو ذراع و عرض آن یک ذراع و یک وجب بود .

از على ( ع ) : تشک پیغمبر همان عباى او بود و متکاى حضرت پارچه اى بود که از لیف خرما پر شده بود و یک شب دولا کردند و زیر او انداختند ( که نرمتر باشد ) ،

فردا صبح فرمود : بستر دیشت مرا از نماز باز داشت ، و دستور داد که یک بستر بیشتر نیندازند ، و بستر او از پوستى بود که با لیف و پوست خرما پر شده بود ، عبایى داشت که هر گاه بجائى دیگر میرفت آن را دولا کرده زیر خود مىانداخت ، و بسیار بود که زیراندازى ساده برایش میگذاردند که از پوستى درست شده بود پر از لیف خرما که بر آن مىنشست ، و قطیفه اى داشت مال فدک که مىپوشید و خود را در آن مىپیچید ، و قطیفه اى مصرى داشت که پرز کوتاهى داشت ، و فرشى از مو داشت که بر آن مىنشست ، و گاه بر آن نماز مىخواند .

                                                       مکارم الاخلاق ، طبرسی ، ج 1 ، ص 76

 

/ 0 نظر / 5 بازدید