محبت ... محبوبتر از ...

می دانید محبت الهی سر آمد تمام محبتها می باشد ؛ و نتیجه معرفت و اطاعت الهی در دوستی و محبت خدا آشکار می شود . یعنی هر چه قدر محبت و دوستی الهی کم باشد  ، اطاعت او از خداوند کمتر خواهد بود .

در این زمینه استفاده می کنیم از کلام گهربار امام صادق ( ع ) که می فرمایند :

« هیچ فردی ایمان را درک نمی کند مگر اینکه خداوند نزد او محبوبتر از خودش و پدر و مادر و  فرزندان  و خاندان و مالش و از تمام مردم محبوبتر باشد » .

مضمون این حدیث از آیه 24 سوره توبه اخذ شده است . که بدین شرح می باشد :

   بگو « اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از کسادش بیمناک هستید  و خانه هایی را که خوش می دارید ؛  نزدشما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتی تر است پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را به اجرا در آورد و خداوند گرو فاسقان را راهنمایی نمی کند » .

پس نتیجه محبت الهی آن است که :

- محب خدا او را به همه چیز حتی خود و خانواده اش ترجیح می دهد .

- محب خدا خلوت و انس با خدا را دوست دارد .

- محب خدا دوستان خدا  را دوست دارد و دشمنان خدا را دشمن می دارد .

- محب خدا از معصیت گریزان است و نافرمانی نزد او قبیح و زشت است .

- محب خدا از عبادت ملول و خسته نمی شود و همیشه با نشاط است .

- محب خدا غیر خدا را در قلب خود جای نمی دهد .

                                                                   برگرفته از ره توشه راهیان نور

/ 0 نظر / 6 بازدید