جعل با استاد ابوالحجاج چه کرد ؟

استاد ابوالحجاج که بود؟ 

                                    بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

روزى از ابوالحجاج اقصرى که استاد عارف و زاهد بود پرسیدند شما شاگردى کدام استاد را کرده اید. در پاسخ گفت استاد من جعل بود خیال کردند شوخى مى کند ابوالحجاحج متوجه شده گفت شوخى نمى کنم . سئوال کردند شما از جعل چگونه آموختید. جواب داد در یکى از شبهاى زمستان بیدار بودم متوجه جعلى شدم که مى خواهد از پایه چراغ بالا رود چون صیقلى بود پیوسته مى لغزید و بر زمین مى افتاد شمردم در آن شب هفتصد مرتبه بالا رفت باز بر زمین افتاد و هیچ خسته و منصرف نشد بسیار در شگفت شدم براى انجام نماز صبح از اطاق بیرون رفتم پس از نماز خواندن برگشته دیدم بالاخره موفق شده از پایه بالا رفته و در کنار فتیله چراغ نشسته است آنچه باید از این حیوان تعلیم بگیرم گرفتم و دانستم براى رسیدن بهر مقصود استقامت و کوشش لازم است.

                                                    نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 4 بازدید