دستور العمل دوازده گانه خداوند برای خود سازی

((( در بیان حضرت آیت الله مظاهری )))

پیامبر گرامی اسلام ( ص ) پس از مبعوث شدن به رسالت ، از غار حرا به خانه بازگشتند.باری سنگین بردوش آن حضرت آمده بود: « اناسنلقی

علیک قولاً ثقیلا »جبرئیل نازل شده و آیات اول تا دهم سوره مزمل را

آورد .در حقیقت  با یک دستور العمل دوازده گانه که بهترین ابزار کار

برای تحمل  آن بار سنگین بود،بر پیامبر (ص) وارد شد .

خداوند متعال در این آیات شریفه می فرماید : ای رسولی  که عبای نبوت به دوش تو آمده است. از این دستور العمل کمک بگیر!

اول : شب زنده داری؛« قم اللیل الا قلیلا »

دوم: نماز شب ؛ « ان ناشئه اللیل هی اشد وطئاً واقوم قلیلا »

سوم : تمسک به قران؛ « ورتّل القرآن تر تیلاً »

چهارم: اراده؛ « ان ناشئة اللیل هی اشدّ وطئا »

پنجم : قاطعیت در گفتار؛« واقوم قیلاً »

ششم : فعالیت مدام ؛:« انّ لک فی النهار سبحاً طویلا »

هفتم : ذکر مدام ؛« واذکر اسم ربک »

هشتم ونهم:دعاوانقطاع الی الله؛«وتبتّل الیه تبتیلا»

دهم: توکل؛« ربّ المشرق والمغرب لا اله الا هو فا تّخذه وکیلا »

یازدهم: صبر ؛« فاصبر علی ما یقولون »

دوازدهم: سعه صدر؛« واهجرهم هجراً جمیلاً »

...... در واقع ،خدای سبحان با ابلاغ این دستور العمل ،برنامه رسالت پیامبر گرامی (ص) را تدوین فرموده است.برنامه جامعی

که نقشی اساسی وحساس در امر رسالت برای پیامبر اکرم (ص)

داشت و آن حضرت با استفاده ازاین دستور العمل ،فعالیت  تبلیغی  ورسالت خویش را آغاز کرد وپس از تحمل شداید و پشت

سر نهادن موانع فراوان و فشارهای کفار،توانست در مدت کوتاهی ،جامعه عرب جاهلی را محتول و دگرگون سازد وبا یک انقلاب درونی، افرادی مهذب وبا تقوا تربیت کند. 

                                                منبع : ماهنامه پاسدار اسلام ،شماره 553

/ 0 نظر / 3 بازدید