تلقیح مصنوعی

عمل تلقیحی که در بیمارستان ها انجام می دهند آیا جایز است؟ و آیا بچه تولید شده حکم فرزند را دارد یا خیر؟

پاسخ:

وارد نمودن منی مرد در رحم زوجه او با آلاتی مثل سرنگ اشکال ندارد، لکن باید از مقدمات حرام احتراز شود، پس اگر مرد با رضایت زن این عمل را خودش انجام دهد و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد مانع ندارد . بنابر این اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال یا حرام و از آن بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است و همه احکام فرزند را دارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع، س 2875 و 2874)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید