گردو چه کرد ابن سینا را..........................

« ابو علی  بن سینا » هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زمان خود را فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سر آمد عصر شد . روزی به مجلس درس « ابو علی بن مسکویه » دانشمند معروف آن زمان حاضر شد . با کمال غرور گردویی را به جلو   ابن مسکویه انداخت و گفت مساحت سطح این گردو را تعیین کن .

ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتب که در علم اخلاق و تربیت نوشته بود ( کتاب طهاره الاعراق ) به جلو ابن سینا گذاشت و گفت  : 

«  تو نخست اخلاق را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم ، و تو به اصلاح اخلاق محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو » .

(((((((((((( بو علی سینا از این گفتار شرمسار شد و این جمله راهنمای اخلاقی او در همه ی عمر قرار گرفت ))))))))))))) .

پس ای دانشمند عزیز حال و آینده نکنه اخلاق فراموش بشه و فقط آنچه از علوم حفظ کردی تکیه کنی بخدا ارزش نخواهد داشت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................

                                                 تاریخ علوم عقلی در اسلام ، ص 211 .

/ 0 نظر / 5 بازدید