رحمت خدا بر انسان مؤمن از چهل سال به بالا

على بن مغیره به نقل از امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید که شنیدم حضرت مى‏فرمود:

هر گاه مؤمنى به چهل سالگى رسد خداوند او را از سه درد ایمن سازد: پیسى، خوره، و دیوانگى؛ و هر گاه پنجاه ساله شد خداوند حسابش را سبک گرداند؛ و هر گاه به شصت سالگى رسید خداوند توبه را نصیب او گرداند؛ و هر گاه به هفتاد سالگى رسید آسمانیان او را دوست بدارند؛ و هر گاه هشتاد ساله شد خداوند فرمان دهد حسناتش را بنویسند و گناهانش را بزدایند؛ و هر گاه به نود سالگى رسید خداوند گناهان پیشین و پسین او را بیامرزد و چنین نویسد: اسیر خدا در زمین. و در روایت دیگرى آمده است: و هر گاه به صد سالگى رسید پس همان است پست‏ترین بخش عمر او.

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 147

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید