[راه‌هاى محرمیت]

زنان به مردان از سه راه محرم مى‌شوند اول از راه نسب، دوم از راه رضاع، سوم از راه ازدواج.

[محارم نسبى]

کسانى که از راه نسب به انسان محرمند 1- پدر و مادر و هرچه بالا روند، مانند پدربزرگ و مادربزرگ. 2- اولاد و هرچه پایین روند، مانند نوه و نتیجه. 3- خواهر و برادر و هرچه پایین روند، مانند خواهرزاده و برادرزاده. 4- عمو و عمه و هرچه بالا روند، مانند عمو و عمه پدر و مادر. 5- دائى و خاله و هرچه بالا روند مانند دائى و خاله پدر یا مادر.

[محارم رضاعى]

کسانى که از راه رضاع به انسان محرمند همان‌ها هستند که از راه نسب محرم هستند، مانند پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر و عمو و عمه و دائى و خاله رضاعى و نیز مادرزن رضاعى و دختر زن رضاعى. و زن پدر رضاعى و زن پسر رضاعى.

[محارم سببى]

کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‌شوند 1- مادر زن و هرچه بالا روند مانند مادر مادرزن 2- دختر زن و هرچه پایین رود، مانند دختر دختر زن. 3- زن پدر یعنى نامادرى و هرچه بالا رود، مانند زن اجداد 4- زن پسر یعنى عروس و هرچه پایین رود مانند زن نوه و نتیجه.

سه رساله؛ ص: 11

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید