چند ضرب المثل ....

- آب صاف و روشن ماهی ندارد .

- جهنم پر از آدمهای شلخته است .

- شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد .

- عقاب زیرک چنگال خود را پنهان می کند

- نیکی و خیر خواهی  پدر ، بلند تر از کوه است و نیکی و خیر خواهی مادر  عمیق تر از دریاست . پس پدر و مادر ، پدر و مادر و ..................

 

/ 0 نظر / 10 بازدید