کمال کدام است؟

خداى مهربان هر یک از موجودات جهان را به دو قسم از کمال مخصوص‏ ساخته که یکى در اصطلاح دانشمندان
کمال اول و دیگر را کمال دوم مى‏ نامند.
*کمال اول هر موجود وجود اوست،
زیرا هر موجود به وسیله هستى از نقص عدم و نیستى پیراسته مى‏گردد .
*کمال دوم هر موجود به ظهور آمدن استعداد و قابلیت هایى است که در نهاد او به ودیعت نهاده شده.
مثلًا کمال اول یک بذر گل وجود آن بذر است، و کمال دومش آن است که بروید و ساق و برگ و شکوفه و میوه پدید آورد.
منبع : لقمان حکیم ، انصاریان .

/ 0 نظر / 10 بازدید