اجتناب از حرام‏ها

1- امام باقر علیه السلام فرمود: تمامى چشمها در روز قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمى که در راه خدا به بیدارى سحر کند، چشمى که از خوف خدا بگرید، و چشمى که خود را از حرامهاى الهى بپوشاند.

2- امام صادق علیه السلام فرمود: از سخت‏ترین چیزهائى که خداوند بر خلقش فرض و واجب کرده است زیاده یاد کردن خدا مى‏باشد، سپس فرمود: منظورم‏

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

نیست اگر چه این جملات ذکر حساب مى‏شود، ولى منظورم ذکر خداوند هنگام انجام کار حلال و حرام است، که اگر عملى طاعت باشد انجام دهد و اگر معصیت باشد ترک کند.

3- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام در باره این آیه پرسیدم:

«و توجه نمودیم به آنچه که عمل کردند (بى‏اعتقادان به حساب خدا) پس آن را ذره‏اى پراکنده قرار دادیم. (فرقان/ 26) حضرت فرمود: آرى به خدا سوگند اگر اعمالشان از جامه سپید کتانى قبطى سفیدتر باشد ولى در معرض حرام قرار گیرند از آن صرف نظر نکنند.

4- رسول خدا (ص) فرمود: هر که معصیت خدا را بخاطر ترس از خدا ترک کند خداوند او را در روز قیامت خوشنود گرداند.

5- حضرت صادق علیه السلام در رساله‏اى به اصحابش مى‏فرماید: بپرهیزید از اینکه نفس‏تان را به چیزى وادار کنید که خداوند حرام کرده است، هر که در دنیا هتک کند آنچه را خداوند حرام کرده است خداوند جدائى مى‏اندازد میان او و بهشت و نعمتهاى آن و لذتهاى آن و کرامت آنکه دائم و پا بر جاست بر اهل بهشت براى همیشه، تا اینکه فرمود:

بپرهیزید از اینکه ادامه دهید و اصرار کنید بر آنچه خداوند در ظاهر و باطن قرآن حرام کرده است و مى‏گوید: «و (توبه‏کاران) اصرار نمى‏کنند بر آنچه انجام داده‏اند در حالى که ایشان مى‏دانند. (آل عمران/ 36)»

6- رسول خدا (ص) فرمود: خداوند به بنى آدم مى‏گوید: اگر چشمت براى انجام آنچه حرام کرده‏ام با تو ستیزه کند تو را یارى داده‏ام بدو پرده چشم که بهم بندى و گناه نکنى، و اگر زبانت در گفتار حرام با تو منازعه کند تو را یارى داده‏ام به دو لب که فرو بندى بهم و سخن نگوئى، و اگر فرجت (محل شهوت) در انجام حرامى با تو منازعه کند تو را یارى داده‏ام به دو پهلویش که بهم ببندى و حرام نکنى.

7- رسول اکرم (ص) در وصیت خود به على (ع) فرمود: اى على! سه چیز است که این امت طاقت آنها را ندارند: دریغ نداشتن شخص به برادر دینى در مال خود، و رعایت انصاف با مردم، و ذکر خداوند در همه حال، و آن‏

سبحان اللَّه و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

تنها نیست بلکه عبارت است از اینکه هنگام برخورد به حرام، خدا را در نظر بیاورد و آن را ترک کند.

8- رسول خدا (ص) فرمود: امت من برخیز هستند مادامى که همدیگر را دوست‏ بدارند، و همدیگر را هدیه دهند (یا هدایت کنند)، و امانت را ادا نمایند، و از حرامها اجتناب کنند، و مهمان را گرامى دارند، و نماز را بپا دارند، و زکات را پرداخت کنند، و اگر چنین نکنند به قحطى و خشکسالى گرفتار گردند.

9- زید شحام گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آزمایش نشود مؤمن به چیزى شدیدتر از محروم ماندن از سه چیز: دریغ نکردن از آن چه در اختیار انسان است (نسبت به برادران دینى)، انصاف کردن به دیگران، و زیاده یاد کردن خدا، بدانید که منظورم از یاد کردن،

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

نیست بلکه یاد کردن خدا هنگام انجام حلال و حرام است.

10- حسین بزار گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا حدیث کنم بتو از سخت‏ترین و مهمترین چیزهائى که خداوند فرض و واجب کرده است؟ گفتم: بله! فرمود:

از خود نسبت به مردم انصاف روا دار، و دریغ ندار (در آنچه دارى) نسبت به برادرت، و یاد کن خدا را در همه جا، منظورم تنها

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

نیست اگر چه این نیز ذکر و یاد خداست و لکن ذکر خدا باید در همه جا باشد هنگامى که به طاعت یا معصیتى برخورد کنى.

11- امام صادق علیه السلام فرمود: مهمترین اعمال سه چیز است: نسبت مردم از خود انصاف روا دارى بطورى که هر چه براى خودت مى‏خواهى همان را نیز براى دیگران بخواهى، و دریغ نداشتن از مالت نسبت به برادر دینیت، و ذکر خداوند در همه حال، منظور از ذکر خدا تنها

سبحان اللَّه و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

نمى‏باشد بلکه عبارت است از اینکه اگر در مقابل چیزى قرار گرفتى که به آن امرشده‏اى انجام دهى و اگر در مقابل چیزى قرار گرفتى که از آن نهى‏شده‏اى انجامش ندهى.

11- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: از شدیدترین اعمال بندگان، انصاف کردن، همیارى با برادران دینى، و ذکر خدا در همه حال است. ابو بصیر گوید به حضرت عرض کردم: ذکر خدا در همه حال چگونه است؟ فرمود: انسان هنگام گناه که قصد انجام آن را دارد خدا را بیاد آورده و یاد خدا میان او و گناه فاصله اندازد و این معنى قول خداوند است که مى‏فرماید: «همانا کسانى که پرهیز کردند زمانى که خیالى از شیطان آنان را فرا گیرد یاد آور شوند، در این هنگام بینایان باشند. (اعراف/ 200) 16- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که واجبات خدا را بپا دارد و از حرامهاى خدا اجتناب کند و ولایت اهل بیت علیهم السلام را نیکو دارد و از دشمنان خدا بیزارى‏ جوید مى‏تواند از هر یک از درهاى هشتگانه بهشت که بخواهد داخل شود.

12- امام سجاد علیه السلام فرمود: هر که عمل کند به آنچه خدا فرض کرده است از بهترین مردم باشد، و هر که اجتناب کند از آنچه خدا حرام کرده است از عابدترین مردم باشد، و هر که قناعت کند به آنچه خدا روزى کرده است از بى‏نیازترین مردم باشد.

                             جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:119 -  124

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ملیحه

ممنون از مطلب گرانقدرتون.[گل]