چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟

چرا دین‏

اساسى‏ترین پرسش انسان درباره دین این است که دین چه فایده و لزومى دارد؟ چرا باید دیندار بود؟ رابطه دین و انسان چگونه رابطه‏اى است؟ آیا زندگى بدون دین امکان‏پذیر است و در این صورت، دینى زیستن بهتر است یا زندگى منهاى دین؟ پس از روشن شدن چرایى و ضرورت دین این سؤال پدید مى‏آید که آیا مى‏توان به هر دینى پاى‏بند بود؟ آیا همه ادیان با هم برابرند و گزینش هر دینى کاملًا شخصى و سلیقه‏اى است؟ یا در میان ادیان موجود حق و باطل، نیک و بد یا خوب و خوب‏تر وجود دارد و به حکم خرد باید برترین را برگزید؟

در گام سوم، براى یک مسلمان یا کسى که به اسلام دعوت مى‏شود این سؤال پدید مى‏آید که آیا دین برتر همان اسلام است؟ کدامین دلیل پشتیبان این مدعاست و چگونه مى‏توان آن را با سنجه‏هاى عقلى آزمود؟

در نهایت این سؤال خودنمایى مى‏کند که در جهان اسلام نیز فرقه‏هاى مختلفى پدید آمده‏اند. آیا باید یکى از آنها را برگزید؟ اگر چنین است چگونه مى‏توان فرقه حق و راستین را باز شناخت و به کدامین دلیل، آن مذهب حق، «تشیع» است؟

اکنون برآنیم به یارى خداوند با رعایت اختصار به بررسى پرسش‏هاى یادشده بپردازیم.[1]

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 14

 

 

 


[1] شاکریان، حمیدرضا، چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: سوم، 1390.

/ 0 نظر / 6 بازدید