قرائت های مختلف از دین در منابع ................................................

در ذیل لیست پاره ای از منابع در زمینه تعدد قرائت ها از دین اعم از کتب و مقالات تقدیم می شود البته لازم به ذکر است تنها منابعی ارائه شده اند که به طور مستقیم در زمینه قرائت های مختلف از دین است. بدون شک هر محور از بحث تعدد قرائت ها از دین مانند مباحث هرمنوتیک، زبان دینی و سایر موضوعات در زمینه تعدد قرائت ها دارای منابع مستقلی می باشد که در صورت نیاز می توانید به آنها مراجعه نمائید. همچنین برخی از منابع معرفی شده به زمینه های مختلفی پرداخته اند که چون بحث تعدد قرائت ها هم در میان آنها بوده است نام آنها ذکر شده است:
1. فلسفه دین، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383، چ اول.
2. دین پژوهی معاصر، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، چ اول.
3. کلام جدید، عبدالحسین خسروپناه، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه، 1379، چ اول.
4. صراط مستقیم، عباس نیکزاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380، چ اول.
5. تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378، چ اول.
6. راه و بیراه، سیدمحمود نبویان، مؤسسه فرهنگی طه، 1382، چ اول.
7. تکثر ادیان در بوته نقد، حسن کامران، دفتر نشر معارف، 1382، چ اول.
8. شمول گرایی، سیدمحمود نبویان، همای غدیر، 1382، چ اول.
9. مبانی معرفت دینی، محمد حسین زاده، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381، چ 4.
10. قرائت دین، حسین محمدی، نشر ظفر. 1380، چ اول.
11. دین شناسی، جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، 1381، چ اول.
12. پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، محمدتقی مصباح یزدی. انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، چ سوم.
13. قرائت پذیری دین، احمد واعظی. مجله قبسات، ش 18، 1379.
14. اسلام و تکثر قرائت ها، محمدحسن قدردان قراملکی، مجله قبسات، ش 18، 1379.
15. ذاتی و عرضی متن، بحثی در باب، اختلاف قرائت ها، علی رضا قائمی نیا، مجله قبسات، ش 18، 1379.
16. مبانی نظریه تعدد قرائت ها، محمد حسین زاده، مجله قبسات، ش 23، 1381.
17. قرائت دین و چالش معیار، عباس عارفی، ش 23، 1381.
18. ابوزید و قرائت متن در افق تاریخی، عبدالله نصری، ش 23، 1381.
19. قرائت پذیری متون دینی راهی به سوی شکاکیت و پوچ گرایی، حسین کچوئیان، مجله کتاب نقد، ش23، 1381.
20. تجربه گرایی دینی و قرائت پذیری، محمدتقی فعالی، مجله کتاب نقد، ش 23، 1381.
21. اندیشه دینی و قرائت پذیری، ولی الله عباسی، مجله کتاب نقد، ش 23، 1381.
22. تفاوت برخی آراء فقیهان و فرضیه قرائت پذیری دین، بهمن شریف زاده، مجله کتاب نقد، ش 23، 1381.
23. نقد، نقد قرائت رسمی از دین، داود مهدوی زادگان، مجله کتاب نقد، ش 23، 1381.
24. هستی آدمی و قرائت پذیری متن، نعمت الله باوند، مجله کتاب نقد، ش 23، 1381.
25. دین و قرائت پذیری آن، صادق لاریجانی، مجله هفت آسمان، 3-4، 1378.
26. میزگرد نقد نظریه تکثر قرائت دین، مصباح یزدی، رشاد، رجبی، مجله معرفت، 48، 1380.
27. میزگرد نقد نظریه تکثر قرائت دین، مجله معرفت، ش24.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید