صبر و استقامت‏ سیاسی

مفهوم صبر، عام و فراگیر است و در همه زوایاى زندگى انسان، جریان دارد و طبیعى است که وادى سیاست را نیز در بر مى‏گیرد، ولى خواجه‏نصیرالدین طوسى (ره) تعبیر زیبایى در مورد صبر به کار برده که بیش از آنکه صبر اخلاقى فردى را در نظر آورد، «صبر سیاسى» را مورد عنایت قرار مى‏دهد. او مى‏نویسد:

«الصَّبْرُ ارْبَعَةُ اشْیاءٍ؛ ثَباتٌ وَ کَفٌّ وَ احْتمالٌ وَ اقْدامٌ»[1]

صبر از چهار عنصر تشکیل یافته است: پایدارى، خویشتن دارى، تحمل و اقدام.

که این عناصر چهارگانه هریک به سهم خود یک مسؤول یا سیاستمدار را یارى مى‏رساند و از تنگناهاى کار اجرایى و سیاسى مى‏رهاند.

اخلاق سیاسى، ص: 42

[2]

 

 


[1] ( 3)\i - اخلاق محتشمى، خواجه نصیر طوسى، تصییح محمّدتقى دانش پژوه، ص 106، چاپ دوم، 1361، دانشگاه تهران.\E

[2] الهامى نیا، على اصغر، اخلاق سیاسى، 1جلد، زمزم هدایت - قم، چاپ: اول.

/ 0 نظر / 5 بازدید