حق والدین و فرزندان‏

سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم والدین و فرزندان‏

1- اى على! حقّ فرزند بر پدرش، این است که اسم و ادب او را نیکو گرداند، و او را در جایگاهى نیکو قرار دهد.

و حق پدر بر فرزندش، این است که فرزند، او را به نام ننامد، جلوتر از او راه نرود، جلوتر از او ننشیند، و ...

2- اى على! خداوند لعنت کناد پدر و مادرى را که فرزند خود را به رنجش آنها وادارند.

3- اى على! والدین، عاقّ فرزند خود مى‏شوند، همان گونه که فرزند، عاقّ پدر و مادر مى‏گردد.

4- اى على! خداوند رحمت آورد بر پدر و مادرى که فرزند خود را بر نیکى به ایشان کمک کنند.

5- اى على! هر کس والدین خود را غمگین سازد، عاقّ آنها شده است.

گلچین صدوق، ج‏2، ص: 107

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید