باقیات صالحات‏

 

امام صادق علیه السلام فرمود:

شش چیز است که ثواب آن بعد از مرگ به مؤمن مى‏رسد:

1- فرزند صالح که براى او طلب مغفرت کند.

2- مصحف که از او بجا مى‏ماند (قرآن) و دیگران از آن استفاده مى‏کنند.

3- درختى که به قصد قربت، کاشته باشد.

4- آبى که به قصد قربت، جارى ساخته است.

5- چاهى که در بیابانى حفر کرده است.

6- سنّتى که از خود بجاى گذاشته و آیندگان از او پیروى مى‏کنند «1».

______________________________
(1) حدیث 555، ج 1، ص 185.

گلچین صدوق (گزیده من لا یحضره الفقیه)، ج‏1، ص: 134

 

________________________________________
ابن بابویه، محمد بن على - صفا خواه، محمد حسین، گلچین صدوق (گزیده من لا یحضره الفقیه)، 2جلد، فیض کاشانى - تهران، چاپ: اول، 1376ش.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید