چرا زن نمى‏تواند قاضى شود؟

خداوند زن را براى تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانى و دلسوزى و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است. این احساسات و عاطفه، در قضاوت خطرناک است. زیرا قاضى، با افراد خلافکارى برخورد دارد که با اشک و ناله و دروغ و تهدید و تطمیع، سعى در فرار از حکم دارند و اگر قاطعیّت و صلابت نباشد، احساسات ظریف و آسیب‏پذیر زن باعث مى‏شود تا با اشکى یا تهدیدى، حقوقى جابه‏جا یا نادیده گرفته شود. ناگفته پیداست که قوانین براساس حال عموم افراد وضع مى‏شود نه افراد نادر، تا گفته شود ممکن است بعضى از مردها احساساتى و ظریف باشند و بعضى از زنان با صلابت و قاطع.

علاوه بر آنکه، قضاوت حقّى نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیّتى است که از دوش او برداشته شده و هیچ امتیازى براى مرد محسوب نمى‏شود.

پرسش هاى مهم، پاسخ هاى کوتاه ، استاد قرائتی ص: 84

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید