چرا ارثِ زن، نصف مرد است؟

حقوق کارگرِ روز مزد بیشتر از کارمند رسمى است. این به خاطر آن نیست که شخصیّت کارگر از کارمند بیشتر است، بلکه به خاطر آن است که براى کارمند، بیمه، بازنشستگى، مرخّصى، حقّ مأموریّت، حقّ مدیریّت، حقّ عائله، سختى کار، بدى آب و هوا و ... در نظر گرفته شده است که اگر همه آنها محاسبه شود، حقوق کارمند از کارگر بیشتر مى‏شود.

اسلام، ارث زن را نصف مرد قرار داده ولى در عوض هزینه زندگى را از دوش او برداشته و هزینه‏هاىِ خوراک، پوشاک، مسکن و درمان او راتوسط مرد تأمین کرده است.

زن، سهم ارث خود را براى خود حفظ مى‏کند و تمام مخارج زندگى خود را از شوهر مى‏گیرد. به علاوه مهریه‏اى را هم از او دریافت مى‏کند که اگر مهریه و هزینه زندگى را در کنار سهم ارث بگذاریم، سهم زن بیشتر مى‏شود.

پرسش هاى مهم، پاسخ هاى کوتاه، استاد قرائتی  ص: 83

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید