برخاستن از سر سفره ........

برخی از مردم تصور می کنند بلند شدن از سر سفره ی غذا به احترام مهمان حرام و گناه است . در حالی که چنین چیزی صحیح نیست . چرا که ما روایت های زیادی داریم احترام مؤمن حتی از خانه کعبه بالاتر است .

/ 0 نظر / 5 بازدید