صفات اهل ایمان‏

در کتاب محاسن برقى: امیر مؤمنان بانجمنى از قریشیان گذر کرد.

مردمى دید با جامه‏هاى سپید و رنگ و روى خرم و همه خوش و خندان و هر کس بدانها گذر میکرد او را انگشت نما میکردند از آن پس بانجمن اوس و خزرج (انصار مدینه) گذر کرد مردمى دید که گوشت تنشان ریخته و گردنشان نازک شده و رنگهاشان زرد و پژمرده و در سخن گفتن فروتن بودند امیر مؤمنان از این همه تفاوت در انجمن مسلمانان در شگفت شد و نزد رسول خدا ص آمد و گفت: اى رسول خدا پدر و مادرم بقربانت من گذر کردم بانجمن فلان خانواده و چنان بودند (و دیگران چنین) با اینکه همه در گروه مؤمنان شمرده میشوند اى رسول خدا مؤمن را براى من تعریف کن، رسول خدا ص سر بزیر افکند و آنگاه سر برداشت و فرمود: در مؤمن بیست خصلت باید و هر که همه را ندارد ایمانش کامل نباشد اى على اخلاق مؤمن اینها است.

1- در صف نماز حاضرند 2- در پرداخت زکاة شتابانند 3- مستمندان را خوراک دهند 4- دست لطف بر سر یتیم کشند 5- ناخن خود را پاکیزه کنند 6- کمر خود را ببندند 7- اگر حدیث گویند دروغ نگویند 8- اگر وعده دهند، تخلف نکنند 9- اگر سپرده ستانند خیانت نورزند 10- اگر سخن گویند راست گویند 11- در شب خداپرستند 12- در روز مردان نبردند 13- روزها را روزه‏اند 14- شبها را زنده دارند و عبادت کنند 15- همسایه را نیازارند 16- همسایه از آنها آزار نکشد 17- آرام روى زمین راه روند 18- بسوى مساجد گام بردارند 19- و بخانه بیوه زنان بروند 20- و بگورستانها سر بزنند، خدا ما و شما را از پرهیزکاران سازد

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص: 114

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید