السلام و فضله = فضیلت سلام کردن‏

سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ‏.

س 36/ آیة

58 ... با سلام، که گفتار پروردگار مهربان است.

إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً.

س 15/ آیة 52

... هنگامى که بر او وارد شدند و سلام کردند.

فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً.

س 24/ آیة 61

و هر گاه به خانه‏ها در آمدید، به خویشتن سلامى که درودى از جانب خدا و مبارک و پاکیزه است بگوئید.

1 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: السّلام من أسماء اللَّه فافشوه بینکم ... الخبر.

البحار 76/ 10

- رسول خدا (ص) فرمود: سلام از نامهاى خداست، آن را میان خود آشکار سازید ...

2 - فی حدیث قال ابو جعفر علیه السلام: إنّ السّلام اسم من أسماء اللَّه عزّ و جلّ.

الفقیه 1/ 241 روضة المتقین 2/ 469

- امام باقر (ع) در حدیثى فرمود: سلام، نامى از نامهاى خداوند بزرگ است.

3 - عن ابی عبد اللَّه علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أولى النّاس باللَّه و برسوله من بدء بالسّلام.

الوسائل 8/ 436

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

سزاوارترین مردم به خدا و پیامبرش کسى است که ابتدا به سلام کند.

4 - عن الحسین علیه السلام: للسّلام سبعون حسنة تسع و ستّون للمبتدئ و واحدة للرّادّ.

تحف العقول/ 177

- از امام حسین (ع) نقل شده است: سلام هفتاد حسنه دارد.

شصت و نه حسنه براى کسى که سلام کرده، و یک حسنه براى کسى که پاسخ گفته است.

5 - عن ابی جعفر علیه السلام: إنّ اللَّه یحبّ إفشاء السّلام.

روضة المتقین 12/ 129 الوسائل 8/ 438 البحار 78/ 181

- از امام باقر (ع) نقل شده است: خداوند آشکار ساختن سلام را دوست مى‏دارد.

5 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: السّلام قبل الکلام.

جامع الاخبار/ 104

- پیامبر خدا (ص) فرمود: پیش از سخن گفتن، سلام کردن است.

6 - .. عن ابی عبد اللَّه علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله‏ ابدءوا بالسّلام قبل الکلام فمن بدأ بالکلام قبل السّلام فلا تجیبوه.

روضة المتقین 12/ 129 المحجة البیضاء 3/ 384 الکافی 2/ 644 الوسائل 8/ 436

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: پیش از سخن گفتن سلام کنید. هر که پیش از سلام کردن، به سخن آغاز کرد پاسخش را ندهید.

6 - و قال علیه السلام: إنّ من موجبات المغفرة بذل السّلام و حسن الکلام.

البحار 76/ 11

- و فرمود: سلام کردن و سخن نیکو گفتن مایه آمرزش است.

7 - عن علیّ علیه السلام: أبخل النّاس من بخل بالسّلام.

غرر الحکم/ 197

- از على (ع) نقل شده است: بخیل‏ترین مردم کسى است که به سلام کردن بخل ورزد.

8 - ... عن علیّ بن موسى الرضا علیه السلام قال: من لقی فقیرا مسلما فسلّم علیه خلاف سلامه على الغنیّ لقی اللَّه عزّ و جلّ یوم القیامة و هو علیه غضبان.

روضة الواعظین 2/ 454 الوسائل 8/ 442 البحار 72/ 38

- از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: هر کس فقیر مسلمانى را ملاقات کند و بر خلاف سلامى که به ثروتمند مى‏کند به او سلام نماید، روز قیامت خدا را در حالى ملاقات مى‏کند که بر او خشم گرفته است.

9 - قال لقمان لابنه: یا بنیّ ابدأ النّاس بالسّلام و المصافحة قبل الکلام.

الاختصاص/ 333

- لقمان به فرزندش گفت: پسرم! پیش از آنکه با مردم سخن بگوئى نخست به آنان سلام کن و با آنان مصافحه نماى.

10 - عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: إنّ اللَّه عزّ و جلّ قال: البخیل‏ «1» من بخل بالسّلام.

الکافی 2/ 645 روضة المتقین 12/ 129

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: خداوند فرموده است:

بخیل کسى است که به سلام کردن بخل کند.

11 - قال النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: یا أنس سلّم على من لقیت یزید اللَّه فی حسناتک و سلّم فی بیتک یزید اللَّه فی برکتک.

البحار 76/ 3

- پیامبر (ص) به انس فرمود: اى انس! هر که را ملاقات کردى به او سلام کن خداوند حسنات ترا افزون مى‏کند، و در خانه خود نیز سلام کن خدا برکت تو را افزایش مى‏دهد.

12 - ... عن جابر، عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إذا تلاقیتم‏ «1» فتلاقوا بالتّسلیم و التّصافح، و إذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار* البحار 76/ 20 الوسائل 8/ 557 امالی الطوسی 1/ 219

- از جابر از امام باقر (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

هر گاه به یک دیگر رسیدید با سلام و مصافحه با یک دیگر برخورد کنید، و هر گاه جدا شدید با طلب آمرزش جدا شوید.

 

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:393 -  396

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید